Arbo-instrumenten: geactualiseerd, getoetst en SZW-goedgekeurd

SFA biedt 2 instrumenten waarmee architectenbureaus aan hun wettelijke verplichting kunnen voldoen om werknemers een gezonde en veilige werkomgeving te bieden. In de RI&E Architecten worden risico’s geïnventariseerd en geëvalueerd, de Arbocatalogus Architecten biedt informatie en oplossingen. Beide instrumenten zijn recent weer door het ministerie van SZW goedgekeurd.

Lees meer over deze twee instrumenten waarmee een werkgever aan zijn wettelijke zorgplicht kan voldoen in de nieuwsbrief