Arbo-instrumenten: geactualiseerd, getoetst en SZW-goedgekeurd

SFA biedt 2 instrumenten waarmee architectenbureaus aan hun wettelijke verplichting kunnen voldoen om werknemers een gezonde en veilige werkomgeving te bieden. In de RI&E Architecten worden risico’s geïnventariseerd en geëvalueerd, de Arbocatalogus Architecten biedt informatie en oplossingen. Beide instrumenten zijn recent weer door het ministerie van SZW goedgekeurd.
Het ziekteverzuim in de architectenbranche is relatief laag, maar áls er sprake is van uitval kan dit soms lange tijd in beslag nemen. Voor zowel werknemer als werkgever goed om dat te voorkomen. 

 

RI&E vs Arbocatalogus

RI&E staat voor Risico Inventarisatie en Evaluatie. Het is een online instrument, binnen een inlogaccount. In de RI&E wordt door middel van het doorlopen van vragen geïnventariseerd welke arbeidsrisico’s binnen jullie bureau kunnen spelen. De RI&E biedt waar relevant links naar de arbocatalogus. 
De Arbocatalogus geeft informatie en draagt mogelijke oplossingen aan. De Arbocatalogus Architecten staat op de SFA-site en is ook zelfstandig te lezen, zonder ingelogd te zijn in de RI&E. 

Met het doorlopen van de RI&E en het voldoen aan de normen zoals gesteld in de arbocatalogus kan de werkgever voldoen aan zijn wettelijke zorgplicht. 

 

Meer over de RI&E Architecten

Op de website van SFA lees je meer over de RI&E Architecten, en hoe je een account aanvraagt voor dit online instrument. In de RI&E doorloop je een 15-tal thematische blokken; sommige thema’s beginnen met een filtervraag om te bepalen of je een thema moet doorlopen. De thema’s zijn:  

Als je een eerste keer de RI&E geheel doorloopt kost dat enkele uren tijd. Je kunt ook het doorlopen van de RI&E in een aantal sessies opdelen. Bij goed afsluiten pak je de draad een volgende sessie weer op. 

Let op: het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat je de RI&E als een afvinklijst ziet. Het gaat er om dat je de geïnventariseerde risico’s binnen je bureau oppakt. Lees meer hierover onder Werkwijze. Een ander belangrijk aandachtspunt lees je op de pagina Toetsing; geldt voor jullie bureau toetsingsvrijstelling van de RI&E?  

Tot slot: mocht er sprake zijn van inlogproblemen, kijk dan even bij de betreffende FAQ

 

Meer over de Arbocatalogus Architecten

Ook de Arbocatalogus Architecten is geactualiseerd en opnieuw goedgekeurd.
De arbocatalogus focust op de twee meest voorkomende onderwerpen in de branche die mogelijk tot ziekteverzuim kunnen leiden: beeldschermwerk en werkdruk.

De arbocatalogus is bedoeld voor alle werkgevers en medewerkers van architectenbureaus, en de hierin opgenomen oplossingen zijn dus voor iedereen geschikt. Met sommige oplossingen uit de arbocatalogus kun je als medewerker zelf aan de slag; voor andere oplossingen zijn meer mensen nodig, bijvoorbeeld een leidinggevende of een heel team en/of bureau. 

Binnen de twee hoofdonderwerpen beeldschermwerk en werkdruk kun je op verschillende manieren de informatie nalopen: wil je advies voor een bepaalde situatie kijk dan onder ‘Wat is er aan de hand’, wil je meteen naar de oplossingen ga naar ‘Wat kun je doen’. 

 

Vragen 

Over de RI&E, Arbocatalogus of andere onderwerpen?
Mail je vragen bij voorkeur, dat kan naar info@sfa-architecten.nl