NL leert door

Vanaf begin december is er een vervolg op kosteloos ontwikkeladvies en scholing via de subsidieregeling van de rijksoverheid NL Leert Door
NB: De via de regeling beschikbare ontwikkeladviezen voor dit tijdvak zijn direct na openstelling al allemaal benut. Wel is kosteloos scholing nog beschikbaar.  Doel van de scholing is dat deelnemers minder kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt en aantrekkelijker voor hun /een werkgever. 

Gratis cursussen, voor bijna iedereen
Je kunt vanaf 1 december 2020 de gratis cursussen en trainingen volgen als je tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd bent. Je kan in loondienst werken, flexwerker, zelfstandig ondernemer of werkzoekend zijn. Voltijdstudenten komen niet voor deze regeling in aanmerking.

Overzicht op de website Hoe werkt Nederland
Een training of cursus is gericht op het versterken en verbeteren van vaardigheden. Ook kan de opleiding een eerste stap zijn richting omscholing naar een ander beroep. Een overzicht van de verschillende opleidingen is te vinden via de zoekmachine op de website Hoe Werkt Nederland. Je vindt er bijvoorbeeld op het gebied van HR aanbod als (online) cursussen coachen, functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren of hoe voer ik professioneel een slechtnieuwsgesprek.  Je kunt behalve zoeken op vakgebied ook zoeken op aanbieder. Op de website van de aanbieder vind je overigens ook meer uitgebreide informatie over de aangeboden cursus. 
Vakinhoudelijke scholing op het gebied van architectuur zit helaas niet in het aanbod, daarvoor kun je o.a. terecht bij de  BNA-academie

NB: voor werkgevers die de NOW 2.0- en NOW 3.0-regeling hebben aangevraagd geldt zelfs dat ze verplicht zijn hun medewerkers wijzen op loopbaanontwikkeling en scholing.