SLIM: subsidie voor leren en ontwikkelen

Architectenbureaus kunnen weer subsidie aanvragen om leren en ontwikkelen te stimuleren. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt jaarlijks € 48 miljoen beschikbaar voor de zogeheten SLIM-regeling.
Vanaf morgen, dinsdag 1 september wordt de regeling weer opengesteld voor aanvragen. Wees er snel bij!

Waarvoor is subsidie mogelijk?

Deze subsidie is onder meer bedoeld om een bedrijfsschool (bij architecten vaak in de vorm van een eigen academie) op te richten of verder te ontwikkelen of een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken (door) te ontwikkelen en te implementeren. In beide gevallen gaat het om het voorbereiden, opzetten of verbeteren van de systematiek.
Ook is het mogelijk om met de subsidie je bureau door te laten lichten en een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan te maken, waar je bureau vervolgens direct mee aan de slag kan.

Subsidiabele en niet subsidiabele kosten

Subsidiabel zijn onder andere kosten voor extern advies en directe loonkosten van de personen die zich in het bedrijf bezig houden met het de uitvoering van het initiatief. 
Opleidingskosten en loonverletkosten van deelnemers aan het initiatief zijn onder andere niet subsidiabel. Voor opleidingskosten kan het bureau overigens wel een fiscale aftrek toepassen, maar dat valt buiten de scope van deze subsidie.

Iets voor jullie bureau?

Is ontwikkelen een belangrijk doel waar jullie tijd en aandacht aan willen besteden? Zijn jullie sowieso al bezig met ontwikkelen in het bureau? Dan is deze regeling een stimulans om plannen in actie om te zetten en ontwikkeling in jullie bureau te verankeren.

Enkele spelregels 

  • Architectenbureaus die behoren tot het mkb kunnen subsidie aanvragen tot maximaal € 25.000, minder mag ook.
  • Bureaus tot 50 personen (klein mkb) en met een jaaromzet/balanstotaal tot 10 miljoen kunnen 80% van de subsidiabele kosten terugkrijgen.
  • Bureaus tot 250 personen (middelgroot mkb) en met een jaaromzet/balanstotaal tot 50 respectievelijk 43 miljoen kunnen 60% van de subsidiabele kosten terugkrijgen.
  • Looptijd is 12 maanden.
  • Aanvraagperiode: 1 t/m 30 september 2020.

Meer informatie over de SLIM subsidieregeling

SFA kan meedenken over subsidieaanvraag

Wil je een aanvraag doen? SFA denkt graag met je mee. Mail ons of bel met Joke Dekker 06 294 34560.