Nieuwsbrief: Ontwikkelplannen voor 2022? Als bureau en/of werknemer/zzp’er?

De jaargesprekken zijn nu bij de meeste bureaus afgerond. Een moment waarop je niet alleen terugkijkt, maar ook vooruit. Hoe zit het met wensen en talenten van de werknemers, welke afspraken heb je gemaakt over de individuele ontwikkeling? Wat zijn jullie plannen voor het bureau?
SFA zet hieronder drie typen subsidies voor werknemer/zzp’er of bureau op een rij, gevolgd door de cao-artikelen over ontwikkeling.

PS: we melden onderaan alvast een nieuwe dienst van SFA als extern vertrouwenspersoon. 

 

1. WERKTUIG PPO


 

Werktuig PPO geeft een bijdrage aan een werknemer of zzp’er in de creatieve of culturele sector, dat is inclusief de architectenbranche.

Leren en ontwikkelen vindt in architectenbureaus vaak in of rond projecten plaats, het zogenaamde informele leren. Ook dat informele leren kan onderdeel zijn van het plan dat je indient voor een bijdrage bij Werktuig PPO.
Bedenk wel dat het hier een 1/3 bijdrage betreft; 1/3 van de kosten moet door de werkgever worden betaald en 1/3 door de werknemer. Bij een zzp’er is de verdeling: 1/3 Werktuig PPO, 1/3 opdrachtgever/bureau en 1/3 zzp’er (of 2/3 door zzp’er). Voor bureaus zijn de regels over belastingaftrek niet gewijzigd, voor werknemers wel (zie punt 2 STAP-budget).
De 1/3 bijdrage van Werktuig PPO is maximaal 2.000 Euro per 12 maanden, je kunt daarna weer een aanvraag indienen (deze regeling loopt tot eind 2024). 

Meer informatie: lees onze samenvatting in FAQ over Werktuig PPO of ga naar de website Werktuig PPO.

2. STAP-BUDGET 


 
Het STAP-budget vervangt de per januari 2022 afgeschafte belastingaftrek voor scholingskosten via de inkomstenbelasting van individuen/werknemers. Er komen in 2022 vijf tijdvakken waarin elke burger een aanvraag voor 1.000 Euro kan indienen, de eerste aanvraagmogelijkheid start 1 maart. 
Met het geld uit het STAP-budget kunnen mensen een opleiding, training of cursus volgen, mits die voorkomt in het zogenaamde scholingsregister. De focus ligt dus op dit moment op formele scholing. Wil je weten of een scholingsactiviteit in aanmerking komt voor STAP, vraag dat dan allereerst aan de opleider.

Als werknemer (of zzp’er) is er geen volledig vrije keuze in de scholingsactiviteit, de verwachting is wel dat het aanbod in het scholingsregister zal gaan toenemen. Na het eerste tijdvak in maart volgen in 2022 nog vier aansluitende tijdvakken waarin je een aanvraag kan indienen  Per tijdvak wordt een gelimiteerd aantal aanvragen gehonoreerd. Vanaf 2023 zijn er zes tijdvakken. Je kunt elk jaar een aanvraag voor STAP indienen. 

Meer informatie: lees onze samenvatting in FAQ over het STAP-budget of ga naar de website rijksoverheid over STAP-budget 

3. SLIM stimuleringsregeling MKB 


Architectenbureaus kunnen weer subsidie aanvragen om leren en ontwikkelen te stimuleren, per 1 maart (tot 31 maart) wordt de stimuleringsregeling SLIM weer opengesteld. 

Is ontwikkelen een belangrijk doel waar jullie tijd en aandacht aan willen besteden? Zijn jullie sowieso al bezig met ontwikkelen in het bureau? Dan is deze regeling een stimulans om plannen in actie om te zetten en ontwikkeling in jullie bureau te verankeren.

Lees de samenvatting in onze FAQ over subsidie voor ontwikkeling bureau of ga rechtstreeks naar de website van de rijksoverheid over de SLIM
 

DE CAO OVER ONTWIKKELING 

Hoofdstuk 4 in de cao gaat over ontwikkeling en telt drie artikelen: artikel 30 gesprekscyclusartikel 31 opleiding en ontwikkeling en artikel 32 ontwikkeluren. Heb je een vraag over ontwikkeling of een ander onderwerp? Stel je helpdeskvragen bij voorkeur per e-mail, via het contactformulier op onze website en we mailen je zo snel mogelijk een reactie. 

TOT SLOT: EXTERNE VERTROUWENSPERSOON BIJ SFA

SFA ontvangt van bureaus sinds ongewenst gedrag een actueel issue is geworden geregeld vragen, o.a. over een vertrouwenspersoon. Marianne Berenschot, directeur SFA en voormalig advocaat, kan architectenbureaus helpen met een rol als extern vertrouwenspersoon. Houd onze nieuwsbrief in de gaten, we zullen jullie hierover binnenkort uitgebreider informeren.