Architect 2030: beyond BIM

Deze set scenario’s van BNA kijkt op meta-niveau naar de invloed van de technologische ontwikkeling op de positie van de architectenbranche. Net als bij de toekomstscenario’s Architect 2030: Act now zijn 4 prikkelende, soms radicale scenario’s ontwikkeld, die zelfs voor een bredere doelgroep dan de architectenbranche een ‘wake-up call’ vormen.
De 4 scenario’s zijn gepositioneerd op de assen: technologische ontwikkelingen (incrementeel – disruptief) & Europese economische groei (0 – 6% groei).

1. Next game

  • Hoge groei Europese economie (> 6%)
  • Incrementele technologische ontwikkelingen: IoT en big data domineren de bouw
  • Rol overheid bouw: laissez-faire
  • Externe partijen beheersen de bouwketen
  • Verdere industrialisatie bouwproductie en customization
  • Grote nieuwbouwopgave
  • Super verduurzaming

2. Hacked Design

  • Technologisch: spectaculair
  • Maatschappelijk: democratisch ontwerp. De consument en producent zijn dominant
  • Ruimtelijk: mega-efficiënt
  • Nieuwe spelers: traditionele keten bestaat niet meer
  • Volledige branchevervaging
  • Experts verdwijnen (inclusief de architecten
  • Super ecologisch en duurzaam; circulaire economie
  • Super connectivity / Internet of Things
  • Market is the motor

3. Trojan Horse

  • Stagnerende economische groei (0%)
  • Disruptieve technologische ontwikkeling
  • Ingrijpende verandering van de economische structuur (Ford)
  • Traditionele ‘ketens’ (bouwketen) verdwijnen (vd Groep)
  • Nederland overleeft met een paar megabedrijven en traditionele sectoren (industrie 4.0, Klaus Schwab)
  • Europa verkeert in crisis (Rifkin)
  • Overheid gaat in beschermende rol en voert protectionistisch geleid
  • Experts verdwijnen (Susskind)
  • Creativiteit is nog maar beperkt nodig en biedt geen verdienmodel (Susskind)
  • Technische exoten komen op

4. Slow Date

  • Europese economie stagneert (0%)
  • Incrementele technologische ontwikkelingen: IoT en big data domineren de bouw, zonder dat dit tot echte vernieuwing leidt (R. Gordon)
  • Nederland is vooral een diensten- en handelseconomie
  • Rol van de overheid in de bouw beperkt zich tot regelgever in plaats van actieve speler
  • Externe partijen en ketens worden dominant in de bouwketen
  • Verdere industrialisatie bouwproductie en customization
  • Vooral herbestemming en vernieuwbouw
  • Verdere verduurzaming: gebouwen zijn energieneutraal

Lees het rapport: “Archi-tech 2030: Beyond BIM. Scenario’s over de invloed van technologie op de architectenbranche”