Leidinggevende

Je hebt een belangrijke functie bij het zorgen voor gezond werk. Als leidinggevende heb je veel invloed op hoe je medewerkers hun werk uitvoeren. Je ziet hier de belangrijkste maatregelen waar je als leidinggevende mee aan de slag kunt.

Kijk voor gezond beeldschermwerk vooral eens bij:

Kijk voor gezonde werkdruk vooral eens bij:

Bureau

Als werkgever van een architectenbureau wil je wellicht weten welke maatregelen het meest van belang zijn. Het overzicht laat zien wat je kunt doen om aan de belangrijkste normen te voldoen en wat het best voor een bedrijf als geheel kan worden ingezet.

Wat kun je doen?

Kijk voor gezond beeldschermwerk vooral eens bij:

Kijk voor gezonde werkdruk vooral eens bij:

  • Voorlichting werkdruk en werkplezier
  • In gesprek bij signalen van stress
  • Verdiepend onderzoek
  • Samen werkdruk en werkplezier aanpakken
  • Werkorganisatie verbeteren
  • Flexibele werktijden

Preventiemedewerker / Arbocoördinator

Uiteindelijk zul jij misschien wel de hele arbocatalogus lezen. Hopelijk helpt de arbocatalogus jou bij het vervullen van je rol in het bureau en kun je (nieuwe) medewerkers en leidinggevenden ernaar verwijzen. Kijk via Voor wie/bedrijf waar je in je bureau mee kunt beginnen, en via voor wie/leidinggevenden en medewerkers welke oplossingen je hen op kunt wijzen. Kijk ook via Wat is er aan de hand?‘ of Wat kun je doen?‘ of er onderwerpen zijn waarvan het handig is om meer te weten. Ook kun je via de zoekfunctie op veel trefwoorden of onderwerp zoeken.

 

Wat kun je doen?

Afspraken maken over ongewenst gedrag
Bewegen op het werk
Binnenklimaat
Coaching
Conflicthantering
(Dag)licht en verlichting
Effectiever en efficiënter vergaderen
Functionerings-/beoordelingsgesprekken
Gewoontes veranderen
Goed inwerken nieuwe medewerkers
Handleiding werkplekinstelling
Hoe verder na ongewenst gedrag?
In gesprek bij signalen van stress
Inrichten werkplek 
Leiding geven en ongewenst gedrag
Medewerkers beter kwalificeren
Meten van ongewenst gedrag
Meten van RSI
Meten van werkdruk
Omgaan met ongewenst gedrag
Pauzeren
Piekbelasting bij onverwachte situaties
Regelmogelijkheden vergroten
Taakroulatie en werkafwisseling
Taakverdeling in evenwicht brengen
Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden vastleggen
Thuiswerkplek 
Toegankelijkheid
Training voor leidinggevenden
Vakantieplanning verbeteren
Voorkomen terugval na psychische klachten
Voorlichting beeldschermwerkplek
Voorlichting ongewenst gedrag
Werkorganisatie bij deadlines verbeteren
Ziek door te hoge werkdruk