Voorkomen terugval na psychische klachten

Medewerkers die door stress verzuimen vallen vaak nog 1, 2 of 3 keer uit. Alleen tot rust komen en bijtanken is niet genoeg. In kleine stappen weer aangepast werk doen is belangrijk. Werk blijkt vaak een goed medicijn. Om te zorgen dat de terugkeer geen terugval wordt, is het bovendien belangrijk om te leren van het waarom van het verzuim.

Voor wie

Voor wie herhaling van verzuim vanwege psychische klachten wil voorkomen.

Zo pak je het aan

Medewerker

  • Verzuim je op dit moment? Vraag jezelf dan af hoe je zo goed mogelijk van je klachten kunt herstellen, en zodra je eraan toe bent ook hoe die klachten zijn ontstaan. Kijk daarbij verder terug, niet alleen naar ‘de druppel die de emmer deed overlopen’ maar ook naar de rest van het water in die emmer!
  • Kijk naar werkzaamheden die je nog wel of geleidelijk weer kunt uitvoeren. Dit kunnen in overleg ook andere werkzaamheden zijn die je in het bedrijf of zelfs in een ander bedrijf tijdelijk kunt uitvoeren.
  • Verzuim je nog niet maar heb je ernstige klachten? Zoek hulp, bij je leidinggevende, P&O-adviseur, bedrijfsarts of huisarts. Hoe eerder je met je stressklachten aan de slag gaat, hoe beter!

Leidinggevende

  • Ga bij vage verzuimklachten en bij duidelijke stress-oorzaken van verzuim in gesprek. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Welke signalen had de medewerker voor het verzuim? Hoe is een volgende verzuimperiode te voorkomen?
  • Ga met de medewerker na hoe deze geleidelijk weer aan de slag kan gaan met aangepaste werkzaamheden of passend ander werk. Werk is vaak een medicijn.
  • Realiseer je dat iemand na een verzuimperiode vanwege psychische klachten nog langere tijd niet de oude is. En om nieuwe, gezonde gewoontes te leren is veel tijd nodig. Zet je begeleiding na de terugkeer dus meerdere maanden door.

Meer weten

Wat levert het op

Dit is een heel specifieke vorm van preventie en kan in veel gevallen verzuim en dus verzuimkosten besparen. Medewerkers die begrijpen waarom zij verzuimden zullen zich als persoon verder ontwikkelen. Dit betekent vaak ook betere prestaties op het werk!