Gedragscode ongewenst gedrag

Het thema ongewenst gedrag is actueler dan ooit. Met de misstanden die op allerlei plekken aan het licht komen, vragen organisaties zich af: speelt dit ook bij ons? Hoe zorgen wij voor een gezonde en veilige werkomgeving waarin ieders grenzen worden gerespecteerd? 
Een middel waarmee elke organisatie kan starten is het opstellen van een gedragscode. Dit is dan tegelijk een goede, praktische uitwerking voor het thema Ongewenst gedrag in de RI&E Architecten

Model gedragscode: ongewenst gedrag voorkomen en aanpakken
SFA heeft voor architectenbureaus een model-gedragscode opgesteld. Als bureau maak je daarmee aan iedereen in de organisatie duidelijk wat ongewenst gedrag is. Daarnaast maak je duidelijk wat iemand die ongewenst gedrag ervaart kan doen. Onderdeel van de gedragscode is een klachtenregeling, waarin staat op welke manier een formele klacht kan worden ingediend en hoe deze (intern of extern) wordt behandeld.  

Het Word-document kan een bureau op de eigen organisatie toespitsen; lees daartoe de toelichting in blauw en vul behalve je bureaunaam de andere relevante informatie in (en denk ook aan het aanpassen van de kop/voettekst). 
in de toelichting lees je waar een werkgever bij het opstellen van de klachtenregeling aan moet denken. 

Gedragscode: rol van een vertrouwenspersoon
In de gedragscode wordt gesproken over de vertrouwenspersoon. Bureaus kunnen in de eigen organisaties een interne vertrouwenspersoon aanstellen en/of afspraken maken met een externe vertrouwenspersoon. Het is overigens de verwachting dat de overheid een externe vertrouwenspersoon verplicht gaat stellen (daarvoor is nu een initiatiefwet ingediend), eventueel in combinatie met een externe klachtencommissie.