Vertrouwenspersoon

Op dit moment -d.d. april 2023 – schrijft de (Arbo)wet voor dat een werkgever voor een veilige werkomgeving moet zorgen, maar wordt een vertrouwenspersoon in dat kader slechts geadviseerd en niet verplicht gesteld. Dat geldt zowel voor een interne en/of een externe vertrouwenspersoon.

Voor bureaus die vooruitlopend op een eventuele wettelijke verplichting een interne en/of externe vertrouwenspersoon willen bieden, geven we hieronder enkele informatiebronnen en mogelijkheden voor inhuur.

Algemene informatie over de vertrouwenspersoon
De wegwijzer Vertrouwenspersoon van TNO (pdf) biedt via drie tabbladen informatie voor werknemer, (toekomstig) vertrouwenspersoon en werkgever.

Interne vertrouwenspersoon
Op het Arboportaal van de rijksoverheid staat een toelichting en korte animatie en een informatieblad vertrouwenspersoon (pdf) over competenties en positie van de vertrouwenspersoon in de organisatie.

Externe vertrouwenspersoon:
SFA heeft op 1 september 2022 door Sophie Drenth van De Externe Vertrouwenspersoon een inleidende presentatie laten verzorgen. Bureaus kunnen met dit bureau afspraken maken of zelf een (lokale) vertrouwenspersoon inschakelen (gebruik daarvoor bijvoorbeeld de zoekfunctie van de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen
Een andere mogelijkheid is de PSA-module van ArboNed: PSA-module voor het kleinbedrijf | ArboNed (PSA= psychosociale arbeidsbelasting). Deze module is bestemd voor bedrijven met max 35 werknemers en kost 8 euro per medewerker per jaar. De PSA-module van ArboNed biedt middelen die nodig zijn voor de uitvoering van het wettelijk verplichte PSA-beleid. Ook kun je contact opnemen met professionals van ArboNed (vertrouwenspersoon, klachtencommissie en psychosociale hulp bij calamiteiten) die direct actie kunnen ondernemen bij meldingen. 
Deze PSA-module van ArboNed is tegen betaling ook beschikbaar voor bureaus die een samenwerking met een andere arbodienst hebben.  

NB:
over de genoemde mogelijkheden voor de inhuur van een externe vertrouwenspersoon: het is een vrije keuze voor elk bureau, of en wie ze als externe vertrouwenspersoon inhuren. SFA kan hierin niet adviseren, want heeft de externe organisaties niet getoetst. Doe je eigen oriëntatie en maak je eigen afweging.