Vertrouwenspersoon

Op dit moment -d.d. juni 2024 – schrijft de (Arbo)wet voor dat een werkgever voor een veilige werkomgeving moet zorgen, maar wordt een (interne of externe) vertrouwenspersoon in dat kader slechts geadviseerd en niet verplicht gesteld. Wel ligt er een wetsvoorstel  bij de Eerste Kamer, genaamd: Verplichtstelling vertrouwenspersoon ongewenst gedrag op de werkvloer. (Het wetsvoorstel bevindt zich nog in de fase schriftelijke voorbereiding voor plenaire behandeling in de Eerste Kamer, de datum daarvoor is nog niet bekend.) 

Voor bureaus die vooruitlopend op een eventuele wettelijke verplichting een interne en/of externe vertrouwenspersoon willen bieden, geven we hieronder enkele informatiebronnen en mogelijkheden voor inhuur.

Algemene informatie over de vertrouwenspersoon
De wegwijzer Vertrouwenspersoon van TNO (pdf) biedt via drie tabbladen informatie voor werknemer, (toekomstig) vertrouwenspersoon en werkgever.

Interne vertrouwenspersoon
Op het Arboportaal van de rijksoverheid staat een toelichting en korte animatie en een informatieblad vertrouwenspersoon (pdf) over competenties en positie van de vertrouwenspersoon in de organisatie.

Externe vertrouwenspersoon
SFA ondersteunt werkgevers in hun werkgeverstaken. Daaronder valt ook bevordering van sociale veiligheid.
SFA heeft daarom het initiatief genomen om in het kader van haar programma Duurzame Inzetbaarheid voor de branche toegang tot externe vertrouwenspersonen beschikbaar te maken waar iedere werkgever zich bij kan aansluiten. 
Dit is een optie. Doe je eigen oriëntatie, en maak je eigen keuze!

       
 

 

Inhoud van het SFA-pakket
Door: de Vitale Vertrouwenspersoon (in samenwerking met TrusTool) verzorgt toegang tot gecertificeerde vertrouwenspersonen. Deze partijen zijn volledig onafhankelijk van SFA.
Er wordt op geen enkele wijze informatie doorgeleid naar SFA of andere derde partijen.
Doel: het is essentieel dat een vertrouwenspersoon laagdrempelig bereikbaar is, om vroegtijdig bij te kunnen dragen aan een oplossing. Doel is altijd om onnodige escalatie en verzuim te voorkomen. Daarom zijn pakketten ontwikkeld waarbij de toegang tot de vertrouwenspersoon makkelijk en veilig is ingericht.
Wat is overeengekomen in het SFA-pakket: 

 • LVV-registervertrouwenspersoon
  * beschikbaarheid over gekwalificeerde en geregistreerde vertrouwenspersonen (m/v); LVV = landelijke vereniging van vertrouwenspersonen

 • Laagdrempelig en veilig bereikbaar
  * via QR code naar meldkanaal

 • Introductie/communicatiepakket
  * eenmalige standaard nieuwsbrief die de werkgever kan verspreiden onder de werknemers waarin wordt uitgelegd dat er is aangesloten bij externe vertrouwenspersonen, waarin wordt uitgelegd wat een vertrouwenspersoon is en kan doen, hoe de vertrouwenspersoon bereikbaar is etc.
  * videofilmpje
  * protocol vertrouwenspersoon
  * jaarlijks nieuwsbrief te verspreiden met aandacht voor sociale veiligheid
  * A4-posters met QR code

 • Vertrouwelijke gesprekken
  * online of telefonisch
  * standaard eerste contactgesprek in tarief inbegrepen
  * uurtarief: € 135,00 ex BTW per uur
  * Indien meer dan 3 uur per melding nodig is, dan is er eerst overleg met opdrachtgever. 
 • Jaarrapportage
  * voor werkgever tot en met 9 personen: alleen contact als aanleiding is
  * voor werkgevers > 10 werknemers: standaard jaarrapportage

 • Optioneel, tegen meerprijs
  * persoonlijke gesprekken met vertrouwenspersoon
  * in-house workshop sociale veiligheid

Kosten:  

Aantal medewerkers

t/m 9

10 t/m 24

25 t/m 50

Vanaf 51

Prijs standaard jaarabonnement

€ 229,00

€ 399,00

€ 599,00

Maatwerk

Voor meer informatie: www.trustool.nl en/of De Vitale Vertrouwenspersoon