Presentatie resultaten SFA Arbeidszakenonderzoek – voorjaar 2023

 

juni 2023 – Eén keer per jaar onderzoekt SFA onderwerpen en trends op het gebied van arbeidszaken in de branche. Dit onderzoek loopt samen met het jaarlijkse Verdiepingsonderzoek van de BNA.   

Het onderzoek is verricht door onderzoeksbureau Panteia. Aan de bureaus zijn stellingen voorgelegd over de cao en vragen gesteld over o.a. de samenstelling van teams, het aantal stagiaires, de gesprekscyclus en onderwerpen zoals thuiswerken en het gebruik van ontwikkeluren.   

Positief over de CAO  

Uit het onderzoek blijkt dat bijna 90% van de bureaus vindt dat het toepassen van de cao hoort bij goed werkgeverschap. En dat bijna 75% van de bureaus ook vindt dat de cao goed aansluit op de eigen bureaupraktijk.  

Ontwikkeluren vragen aandacht  

De ontwikkeluren blijken wat minder bekend: net als vorig jaar wordt bij 14% van de bureaus door alle medewerkers gebruik van de ontwikkeluren gemaakt, en bij 51% door een deel van de medewerkers. Bij ruim een kwart van de bureaus maakt echter niemand gebruik van de ontwikkeluren.  

Dat is jammer, want cao partijen zien de ontwikkeluren als een instrument om duurzame inzetbaarheid te bevorderen, daarom zal SFA dit onder de aandacht blijven brengen. 

Rapport lezen?   

Klik hier voor het SFA Arbeidszakenonderzoek, voorjaar 2023.