Bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulpverlening is sinds 1994 verplicht voor alle bedrijven en instellingen en is bedoeld om letsel en schade van medewerkers en bezoekers zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. In de subpagina's is meer specifieke informatie opgenomen.