Zorg voor tijdige en foutloze aanlevering gegevens

Het aantal nieuwe medewerkers bij bureaus groeit de afgelopen jaren. Medewerkers van architectenbureaus bouwen pensioen op bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. Sinds 1 januari 2018 leveren bureaus gegevens voor je pensioenadministratie aan via het Selfservice Werkgevers Portal (SWP). Deze nieuwe manier van aanleveren betekent zwaardere eisen aan volledigheid en zorgvuldigheid. Deze zwaardere eisen zorgen ervoor dat het pensioenfonds een betere kwaliteit kan leveren en de wettelijke verplichtingen uit de Pensioenwet kan nakomen. De AFM -Autoriteit Financiële Markten- houdt hier toezicht op. Een wettelijke verplichting is het tijdig en foutloos aanleveren van gegevens van nieuwe medewerkers. Bijgaand lees je wat de AFM van je verwacht bij indiensttreding van nieuwe medewerkers.

 ...           

Wat is het belang van tijdig aanmelden?
Een nieuwe medewerker hoor je uiterlijk 2 weken na einde loontijdvak (maand) bij het pensioenfonds aan te melden. Door dit tijdig te doen, help je het pensioenfonds om een nieuwe medewerker optimaal en binnen de wettelijke termijn van drie maanden te informeren via de startbrief. Voor nieuwe medewerkers is het van groot belang dat zij tijdig beschikken over de benodigde informatie. Dan weten deze nieuwe medewerkers of zij keuzes moeten maken of informatie moeten doorgeven om goed van start te gaan met het architectenpensioen. De AFM verwacht dat je bij het aannemen van een nieuwe medewerkers direct wijst op Pensioen 1-2-3. Hierin staat belangrijke informatie over het architectenpensioen. Met Pensioen 1-2-3 zijn medewerkers tijdig en goed geïnformeerd over het pensioen en voldoen bureaus aan de wettelijke informatieverplichting.


Wat is het belang van foutloos aanmelden?
Een nieuwe deelnemer aan het pensioenfonds moet binnen drie maanden na indiensttreding zijn startbrief ontvangen. Dat lukt alleen op tijd als je de nieuwe medewerker foutloos aanmeldt via SWP. Meld je meerdere nieuwe medewerkers in één keer aan? Dan moeten de gegevens van alle nieuwe medewerker juist zijn. Bevat één van de aanmeldingen een onverwerkbare fout? Dan kan het Pensioenfonds de aanmeldingen van de totale groep niet verwerken, daarom is het van belang dat je ervoor zorgt tijdig én foutloos aan te melden.

Aarzel niet om contact op te nemen
Heb je problemen met het aanmelden van nieuwe deelnemers? Kijk dan op de de website van het pensioenfonds.
Bereikbaarheid Pensioenfonds telefonisch: werkdagen tussen 8:30 tot 17:00 uur via 020-583 42 30.
Liever per e-mail? Vermeld je aansluitnummer en stuur je vraag naar incasso@architectenpensioen.nl.