CAO

Op deze pagina vind je informatie over het functiehuis, voorheen functiehandboek. De nieuwe naamgeving sluit aan bij wat cao-partijen bij het opstellen voor ogen hebben, namelijk meer aansluiting bij de werkzaamheden in de praktijk. 

De nieuwe ijkfuncties uit het functiehuis zorgen voor duidelijkheid en een zo level mogelijk speelveld in de branche. De bestaande functies binnen bureaus blijven leidend, dus er is zoveel mogelijk aangesloten bij de praktijk. 

Dit functiehuis gaat in per 1 januari 2024. Bureaus die dat willen, kunnen vanaf nu met dit nieuwe functiesysteem aan de slag, want het kader ligt vast. 

Betekent dit dat het voorliggende in beton is gegoten? Nee, want ondanks de zorgvuldigheid waarmee dit functiehuis tot stand is gekomen, zullen bij het gebruik in de praktijk ongetwijfeld vragen en opmerkingen rijzen. Immer -zoals Hertzberger ook aangaf -: “the proof of the pudding is in the eating”  

Meer informatie lees je op deze pagina en in het document met achtergrondinformatie. De overige documenten & links vind je onderaan de pagina. 

 • er zijn nieuwe ijkfuncties opgesteld (zie hiervoor de tabel op deze pagina)
 • er zijn minder functiefamilies, met daarbinnen minder ijkfuncties dan voorheen 
 • de salaristabel is aangepast 
 • de tekst van de hieraan gerelateerde cao-artikelen is veranderd
 • de competenties zijn losgekoppeld van de ijkfuncties (omdat ze geen rol spelen bij functie-indeling) en als apart document te vinden.

Scroll naar beneden voor documenten en links. Daar vind je ook een vergelijkende tabel tussen functiehandboek en functiehuis. 

 • De bestaande functies binnen bureaus blijven leidend: er is zoveel mogelijk aangesloten bij de huidige praktijk.
 • Voor de toepassing van de nieuwe functie-indeling wordt de in het bureau bestaande eigen functieomschrijving vergeleken met de nieuwe functiefamilies en ijkfuncties. Deze zijn in nauw overleg met bureaus en medewerkers tot stand gekomen.
 • Vervolgens geldt: functie-indeling = salarisindeling. Ook in de nieuwe situatie zijn op deze hoofdregel uitzonderingen mogelijk, waarover afspraken zijn gemaakt in de cao (de uitzonderingen zijn nu explicieter omschreven).

Klik in de tabel hieronder op de functiefamilie voor een beknopte omschrijving en de ijkfuncties in deze familie. Onder de tab spelregels vind je algemene en overgangsregels voor de indeling. 

Architectuur & ontwerp

De functiefamilie Architectuur & ontwerp is gericht op het realiseren en uitwerken van ontwerpen op het gebied van architectuur, stedenbouw of interieur. De ontwerpen worden doorgaans in projectvorm gerealiseerd. De functies uit de functiefamilie zijn hiërarchisch geplaatst onder de directie en komen voor in kleine, middelgrote en grote bureaus.

De functiefamilie kent zes ijkfuncties:

Functiefamilie en totaaloverzicht ijkfuncties Architectuur & ontwerp (pdf)

Architect, Architect projectleider, Assistent ontwerper, Assistent interieurontwerper, Assistent opzichter, Assistent projectcoördinator, Assistent projectleider, Bestekschrijver, Bouwbegeleider, Bouwconsultant, Bouwkostendeskundige, Bouwkundig opzichter, Bouwkundig projectleider, Bouwkundige, Bouwmanager, Bouwprojectmanager, Calculator, Coördinerend architect, Coördinerend interieurarchitect, Hoofd opzichter, Hybride functie, Mix functie, Interieurarchitect, Interieurarchitect in opleiding, Interieurontwerper, Kostendeskundige, Meewerkend architect, Meewerkend interieurarchitect, Ondersteunend bouwmanager, Ondersteuner projectcoördinatie, Ontwerper, Projectarchitect, Projectcoördinator, Projectleider, Projectmanager, Projectvoorbereider, Senior architect, Senior bouwmanager, Senior projectleider, Stedenbouwkundig adviseur, Stedenbouwkundig ondersteuner, Stedenbouwkundig ontwerper, Stedenbouwkundige, Teamcoördinator

Technisch ontwerp

De functiefamilie Technisch ontwerp is gericht op het technisch uitwerken van ontwerpen op het gebied van architectuur, stedenbouw of interieur. De ontwerpen worden doorgaans in projectvorm gerealiseerd. De functies uit de functiefamilie zijn hiërarchisch geplaatst onder de directie en komen voor in kleine, middelgrote en grote bureaus.

De functiefamilie kent zes ijkfuncties:

 • technisch ontwerp 4 (pdf)
  Werkt onder begeleiding aan technische uitwerkingen voor één of enkele projecten.

 • technisch ontwerp 5 (pdf)
  Leidt onder begeleiding technisch ontwerpprojecten en/of onderdelen van grote(re) projecten. Daarnaast neemt technisch ontwerp deel aan projecten die door anderen worden geleid.

 • technisch ontwerp 6 (pdf)
  Leidt grote en/of meerdere technisch ontwerpprojecten.

 • technisch ontwerp 7 (pdf)
  Leidt grote en/of meerdere technisch ontwerpprojecten en adviseert over complexe technisch ontwerpen.

 • technisch ontwerp 8 (pdf)
  Leidt grote en (zeer) complexe en/of unieke technisch ontwerpprojecten en begeleidt bouwprojecten.

 • technisch ontwerp 9 (pdf)
  Leidt grote en (zeer) complexe en/of unieke technisch ontwerpprojecten en begeleidt bouwprojecten. Geeft (mede) vorm aan bureaubeleid en acquireert.

> Familiebeschrijving en totaaloverzicht ijkfuncties Technisch ontwerp (pdf)

Projectcoördinatie

De functiefamilie Projectcoördinatie is gericht op het in- en extern coördineren van alle fasen van één of meer projecten. De functies uit de functiefamilie zijn hiërarchisch geplaatst onder de directie en komen voor in kleine, middelgrote en grote bureaus.

De functiefamilie kent twee ijkfuncties:

> Functiefamilie en totaaloverzicht ijkfuncties Projectcoördinatie (pdf)

Administrateur, Administratief medewerker, Applicatiebeheerder, Applicatieontwikkelaar, Assistent controller, Maquettebouwer, Presentatiemedewerker, Beleidsmedewerker, Commercieel medewerker, Communicatie adviseur, Controller, Grafisch vormgever, Hoofd P&O, Hoofd salarisadministratie, Hoofd / Manager financiële administratie, HR functionaris, HR manager, Informatiebeheerder, Internetbeheerder, Intranetbeheerder, Manager communicatie, Manager marketing en communicatie, Manager personeelsadministratie, Manager personeelszaken, Medewerker control, Medewerker debiteuren-/crediteurenadministratie, Medewerker financieel beleid, Medewerker financiële administratie, Medewerker helpdesk, Medewerker PR en communicatie, Medewerker Salarisadministratie, P&O adviseur, P&O functionaris, Personeelsadviseur, Personeelsfunctionaris, Personeelsmanager, Presentatie en communicatie adviseur, Projectleider ICT, Strategisch marketeer, Systeembeheerder, Systeemcoördinator, Systeemontwikkelaar, Webbeheerder

Bureau algemeen

De verzamelfunctiefamilie Bureau algemeen is gericht op het optimaal laten verlopen van interne gang van zaken van het gehele bureau. De functies uit de functiefamilie zijn hiërarchisch geplaatst onder de directie en komen voor in kleine, middelgrote en grote bureaus. 

De verzamelfunctiefamilie kent zes functiefamilies: 

Algemeen assistent, Bureaucoördinator, Bureaumanager, Coördinator facilitaire dienst / zaken, Directiesecretaresse / -assistent, Directiesecretaris, Managementassistent, Maquettebouwer, Medewerker archiefbeheer, Medewerker facilitaire dienst, Medewerker interne dienst, Medewerker facilitaire zaken, Medewerker onderhoud gebouwen, Medewerker technische dienst, Officemanager, Presentatiemedewerker, Receptionist, Telefonist, Reproductiemedewerker, Secretaresse, Secretariaatsmedewerker, Vestigingsleider

Algemeen: Wat is de basis voor indeling?

Bij indiensttreding en functiewijziging worden functie-inhoud en het bijbehorende salaris vastgesteld. Dat gaat met behulp van het functiehuis architectenbureaus. De hierin omschreven ijkfuncties zijn gewogen, qua indeling en salaris aan elkaar gerelateerd. Dit samenhangende functiehuis is gemaakt als ijkinstrument voor in de praktijk voorkomende functies. Doel is om gelijk(waardig) werk gelijk te belonen. Voor -via derden ingehuurde- arbeidskrachten geldt dat principe ook.

Algemeen: Grote, middelgrote en kleine bureaus

Het functiehuis architectenbureaus bevat functiefamilies met ijkfuncties die de meest voorkomende functies in de branche typeren. De eigen functie blijft altijd het uitgangspunt, deze wordt voor de functie- en salarisindeling met de ijkfuncties vergeleken.

De branche bestaat uit kleine, middelgrote en grote bureaus. In de praktijk kunnen bij een klein bureau bredere functies voorkomen en bij een groot bureau meer gespecialiseerde functies. En een klein bureau zal wellicht minder ijkfuncties gebruiken, bij een groot bureau worden waarschijnlijk meer ijkfuncties herkend.

Bij de totstandkoming van het functiehuis zijn kleine en (middel)grote architectenbureaus betrokken. De ijkfuncties zijn voor alle bureaugroottes bruikbaar. Vergelijk de eigen functie met de ijkfuncties qua doel, kerntaken, bevoegdheden & verantwoordelijkheden, contacten en werk- en denkniveau.

Algemeen: Hoofdregel functie- en salarisindeling

De regels voor functie-indeling zijn stapsgewijs:

 1. Uitgangspunt is de omschrijving van de functie zoals deze in de bureaupraktijk voorkomt.
 2. Vergelijk de eigen functieomschrijving met de ijkfuncties binnen de passende functiefamilie. De ijkfunctie waar de eigen functieomschrijving het meest mee overeenkomt, bepaalt het functieniveau (aangeduid met cijfer).
 3. Dit functieniveau bepaalt de salarisschaal.
Algemeen: Combinatiefunctie

In de praktijk kan een functie lijken op meerdere ijkfuncties. Dit kunnen ijkfuncties uit verschillende functiefamilies zijn die op eenzelfde functieniveau liggen. Als de functie structureel een combinatie is van ijkfuncties van verschillende functieniveaus, dan geldt het hoogste functieniveau voor de indeling en inschaling, mits dat hoogste functieniveau een substantieel deel is van de functie. ‘Substantieel’ kan zijn: een substantieel aandeel van de arbeidsduur of een onmisbaar deel van de functie (de werkzaamheden waarvoor dat hoogste niveau vereist is zijn namelijk niet los te koppelen).

Algemeen: Hoe om te gaan met ijkfunctieniveaus op afstand van elkaar?

De functiefamilies Bureau algemeen bevatten enkele ijkfuncties op afstand van elkaar: 1, 3, 4, 6, 7. Zo komt daar Bureau-organisatie 1 en 3 voor maar geen niveau 2. Hoe ga je in dat geval om met enerzijds indeling? Je vergelijkt de functie zoals deze in de praktijk voorkomt met de ijkfuncties. Zit de functie tussen de ijkfuncties in, dan kun je de indeling op niveau 2 stellen.

Algemeen: Jaarlijkse groei in salaris

In het jaarlijkse beoordelingsgesprek beoordeelt de werkgever het functioneren en de ontwikkeling van de werknemer. Als werknemer de functie normaal tot goed vervult, stijgt hij/zij in de salarisschaal een salaristrede (bijvoorbeeld van 5.3 naar 5.4). Is het maximum van de salarisschaal bereikt, dan is bij goed functioneren nog 10% boven de hoogste salaristrede mogelijk. Voor deze uitloop geldt géén automatisme of recht van een werknemer.

Algemeen: Promotie

Als een werknemer promotie krijgt, dan stijgt zijn salarisperspectief. Bij de promotie gaat werknemer naar hetzelfde bedrag in de hogere salarisschaal. Als het oude salaris in de nieuwe salarisschaal tussen twee salaristreden in valt, wordt werknemer op de hoogste van beide ingeschaald.

Overgang: Wanneer gaat de wijziging in?

Bureaus dit dat willen, kunnen vanaf nu met dit nieuwe functiesysteem aan de slag, want het kader ligt vast. Vanaf 1 januari 2024 is invoering verplicht.

Overgang: Uitgangspunten
 • Iedere werknemer gaat over met tenminste zijn oude salaris en behoudt zijn perspectief inclusief indexatie. 
 • Als het perspectief nu hoger is dan het perspectief van de nieuwe salarisschaal, dan geldt voor werknemer een persoonlijke salarisschaal die hoger is dan de functionele salarisschaal.
Overgang: Hoe gaan huidige werknemers over?

1. Doorloop voor elke werknemer het proces van functie-indeling.

  • Uitgangspunt is de omschrijving van de functie zoals deze in de bureaupraktijk voorkomt.
  • Vergelijk de eigen functieomschrijving met de ijkfuncties binnen de passende functiefamilie. De ijkfunctie waar de eigen functieomschrijving het meest mee overeenkomt, bepaalt het functieniveau (aangeduid met cijfer).
  • Dit functieniveau bepaalt de salarisschaal.

2. Doorloop daarna voor elke werknemer het proces van salarisindeling.

  • Bij de overgang geldt de algemene regel: werknemers gaan ten minste over met het huidige salaris en salarisperspectief (dat is het maximum van de huidige salarisschaal).
  • Hieronder staan drie mogelijke situaties (met regels voor behoud salaris en salarisperspectief):
   • Is het maximum van de nieuwe functionele salarisschaal gelijk of hoger dan het maximum van de huidige salarisschaal?
    > werknemer gaat over naar de functionele salarisschaal
    > werknemer gaat over met het huidige salaris; valt het oude salaris tussen twee salaristreden in de nieuwe schaal, dan geldt de hoogste van beide.

   • Is het maximum van de nieuwe functionele salarisschaal lager dan het maximum van de huidige salarisschaal?
    > werknemer krijgt een persoonlijke salarisschaal met behoud van perspectief
    > werknemer gaat over met zijn huidige salaris.  

    NB1: de persoonlijke salarisschaal is voor werknemer dus hoger dan zijn functionele schaal, gezien het werk dat hij doet. Werknemer behoudt zijn persoonlijke salarisschaal als hij een andere functie moet gaan vervullen door redenen die in de risicosfeer van de werkgever liggen, bijvoorbeeld in geval van arbeidsongeschiktheid of reorganisatie. Kiest werknemer er zelf voor om een andere functie te gaan vervullen, dan vervalt de persoonlijke salarisschaal. 

    NB2: er kan een reden zijn om een werknemer op een hoger functie- en salarisniveau in te delen, gezien het werk dat hij doet. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn bij het mede-leidinggeven aan een bureau of in verband met de continuïteit van het bureau. Een persoonlijke salarisschaal is dan overbodig.

   • Is het huidige salaris lager dan het minimum van de nieuwe salarisschaal?
    > werknemer gaat dan over naar salaristrede 0 van de nieuwe salarisschaal 
    > als werkgever gebruik maakt van een tijdelijke salarisuitzondering, dan kan nog een gedeeltelijke aanloopschaal van toepassing zijn, gedurende de tijd die resteert gerekend vanuit cao-artikel 21B. 

3. Werkgever en werknemer leggen de overgang schriftelijk vast in een bijlage bij de arbeidsovereenkomst. Hiervoor kun je het servicedocument gebruiken, zie Documenten & links (onderaan de pagina Functiehuis) .

Overgang: Wat als er bezwaar tegen de indeling ontstaat?

Er wordt nog een aparte bijlage opgesteld met de bezwaar en beroepsprocedure. Deze is gebaseerd op de bestaande Orba bezwaarprocedure.