CAO

Artikel 3

 1. Werkgever en werknemer ondertekenen bij indiensttreding een schriftelijke arbeidsovereenkomst waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd. De arbeidsovereenkomst bevat in ieder geval:
  a. de naam en woonplaats van werkgever en werknemer;
  b. de datum van indiensttreding;
  c. de duur van de arbeidsovereenkomst als deze voor bepaalde tijd is;
  d. de plaats(en) (van) waar(-uit) werknemer werkt;
  e. de functie, de functiefamilie en het functieniveau;
  f. het bruto maandsalaris;
  g. de geldende arbeidsduur per week;
  h. dat de cao van toepassing is op de arbeidsovereenkomst.
 1. Een proeftijd moet schriftelijk worden afgesproken en geldt voor beide partijen.