Collegiale in- & uitleenovereenkomst

De Corona-onzekerheid werkt door in acquisitie, omzet en personeelsbeleid. Kort samengevat: er is in nu veel onvoorspelbaar. Afscheid nemen van medewerkers is het laatste wat werkgevers willen doen, een oplossing kan zijn dat zij tijdelijk worden uitgeleend. Niet alle bureaus verkeren in dezelfde omstandigheden, dus kan deze oplossing omgekeerd goed uitpakken voor bureaus die een piek in het werk hebben, maar aarzelen om iemand een contract aan te bieden, vanwege diezelfde onvoorspelbaarheid. Dan is een in- & uitleenovereenkomst een nuttig hulpmiddel.

Het is nadrukkelijk geen verdienmodel

We hebben de overeenkomst gemaakt in nauw overleg met enkele architectenbureaus, groot en kleiner.  De centrale vraag bij dit type overeenkomst is altijd geweest ‘wat moet het kosten’. Die vraag werd nu al snel ‘wat mag het kosten’. Het is bedoeld als een mogelijkheid elkaar collegiaal te helpen. Er zijn ettelijke berekeningen te maken, opvallend genoeg blijkt dat hoe langer je rekent hoe duurder het wordt, want je sleept er al snel van alles bij. Daar hebben we met elkaar een arbitraire streep door getrokken. Terug naar eenvoud. En die eenvoud is het bruto salaris plus werkgeverslasten inclusief vakantiegeld en pensioenpremie. Zogezegd de directe personeelskosten. Daar bovenop komt een fee van 5% bedoeld als verzamelbedrag voor de samenhangende bureaukosten. Dat is het. In bijlage 2 van de overeenkomst tref je een rekenvoorbeeld aan.

Het is voor een korte periode

De overeenkomst is bedoeld voor situaties van tijdelijke aard, voor de duidelijkheid hebben we er een periode van drie maanden aan gekoppeld, eenmalig te verlengen met nog eens drie maanden. Het kan ook voor projectgerichte samenwerking zijn.

Het is met werknemer besproken

Uiteraard is het verstandig, zeg maar voorwaarde om dit te bespreken tussen werkgever en werknemer. Wat is precies de vraag, wat wordt er verwacht, wat kan werknemer verwachten. Ook goed om de afspraak vast te leggen, zoals het ook nuttig is als inlener eerst kennis maakt met werknemer en beiden kunnen aangeven wat zij te bieden hebben. Een ondertekend verslag van de afspraken in het personeelsdossier werkt het best.
Op de website is de in- & uitleenovereenkomst terug te vinden onder helpdesk/tools.
Tot slot nog een KvK formaliteit. Als niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten beschikbaar worden gesteld, moet dat bij de KvK gemeld worden. Dat kan online.

Met dank aan Caroline ten Dijke (Tangram), Gert-Jan Groeneveld (GAF), Leon Thier & Tineke Kuipers (Studio LeonThier), Jan Schinkel (ONB) en Wouter van der Stap (Faro)

Vragen?
Mail naar info@sfa-architecten.nl.