Krijg ik verlof voor een verhuizing?

Het bijzonder verlof is sinds de cao 2011-2013 ‘gekortwiekt’. 

Er is gekeken naar hoe vaak de zogenaamd ‘planbare gebeurtenissen’ als huwelijk, verhuizing, jubilea etc. in een werkzaam leven (een werkzaam leven is hierbij gesteld op 40 jaar) voorkomen en die zijn op jaarbasis in uren vertaald. 
Deze uren zijn opgenomen in het persoonlijk urenbudget, en in de cao 2013-2015 is daar nog 10 uur bijgekomen. Waar die uren voor kunnen worden ingezet staat in de cao (artikel 25 en Bijlage 2).

Voor planbare gebeurtenissen als een verhuizing neemt u dus vakantie-uren op.

Als u als gevolg van uw functie en werkzaamheden (tijdelijk) moet verhuizen, dan worden de daaruitvloeiende kosten in redelijkheid door de werkgever vergoed (zie ca artikel 29.2)
U kunt hier over, en over eventueel extra verlof voor deze verhuizing, samen afspraken maken.