Archive for the ‘Duurzame inzetbaarheid’ Category

SFA-magazine The Human Factor is uit!

Deze week krijgt de architectenbranche het SFA-magazine toegestuurd. In The Human Factor (THF) is duurzame inzetbaarheid belicht vanuit verschillende invalshoeken. Zeker ook vanuit de bureaus zelf. Op de omslag staat Julia Fröhlich. Julia is architect bij De Unie Architecten in Groningen en zij staat met een interessant interview in THF. 

In deze editie van THF lees je daarnaast bijdragen van Martin Fierloos (Fierloos Architecten), Rowan Rijsdijk (bureau Rijnboutt), Madeleine Maaskant en Nico van Bockhooven (Academie van Bouwkunst Amsterdam), Jorrit Rosema (Architectenregister), Julietta Zanders (BNA PEP), Jerry Piqué, Sanne van der Meulen (CNV), Jacco van den Berg (van den Berg Trainingen), Aske Riezebos (19 het atelier), Steven Bouma (Fokkema & Partners), Mariska Lodewijk (Pieters Bouwtechniek) en Marianne Berenschot en Teske Sowerbutts (SFA).

Op deze pagina kun je THF online lezen maar je kunt het magazine ook thuisgestuurd krijgen. Uiteraard zolang de voorraad strekt!

Dank aan de medewerkers van SFA, de geïnterviewden en allen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit nummer. SFA wenst je veel leesplezier, hopelijk haal je hier als lezer inspiratie uit.

Het magazine wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van MDIEU.

Wat hebben de MDIEU-regiobijeenkomsten opgeleverd?

In maart en april heeft SFA bijeenkomsten over duurzame inzetbaarheid georganiseerd in Rotterdam, Eindhoven, Arnhem en Zwolle. Daar hebben we ervaringen uitgewisseld en veel input opgehaald. In dit bericht geven we je een update van de vervolgstappen.

SFA bedankt iedereen voor hun komst, tijd en inbreng! Wij vonden het erg waardevolle, maar ook gezellige bijeenkomsten. Kon je niet aanwezig zijn bij de regionale bijeenkomsten maar wil je wel input leveren, mail dan rechtstreeks naar SFA-collega Teske Sowerbutts (tsowerbutts@sfa-architecten.nl).  

Achtergrondinformatie 

In 2022 heeft SFA een sectoranalyse uit laten voeren, waarin verschillende opgaven rondom duurzame inzetbaarheid binnen de architectenbranche naar voren kwamen (zie het rapport sectoranalyse architecten). De behoefte naar ondersteuning bij de gesprekscyclus leefde onder meerdere bureaus. Momenteel gebruiken bureaus verschillende structuren en werkwijzen als het gaat om de gesprekscyclus. Hier steken bureaus veel tijd en energie in, terwijl projecten door blijven lopen en de werkdruk hoog ligt. SFA heeft daarom dit onderdeel opgenomen in het activiteitenplan van de SZW-regeling “Maatwerk Duurzame Inzetbaarheid” (MDIEU), naast andere activiteiten die de duurzame ontwikkeling van werknemers, werkgevers en zzp’ers in de branche streven te bevorderen (zie het activiteitenplan MDIEU).  

Input vanuit de branche 

Bij de regionale MDIEU-bijeenkomsten zijn verschillende thema’s besproken en dat heeft SFA veel input opgeleverd. De aanwezige bureaus wisselden met enthousiasme hun ervaringen uit, vertelden over de systematiek binnen hun bureaus en we bespraken ook uitdagingen. Zo staan de bureaus voor een hoge werkdruk, is het lastig om op een structurele wijze de gesprekken te voeren (en op te volgen), is er behoefte aan ondersteuning bij de invulling van (ontwikkel, beoordeling- en functionering)gesprekken, feedbackmethodes en andere tools die ontwikkeling kunnen stimuleren.  

De input van de deelnemers is samengevat in concrete aandachtspunten, gevraagd advies en praktische behoefte aan ondersteuningsmiddelen: 

Aandacht voor: 

  • Het continue gesprek: hoe blijf je voldoende begeleiding bieden, ook als alles goed lijkt te gaan? 
  • Onderlinge feedback en de rol van de werkgever hierin 
  • Vaste en losse gespreksvormen: tips & tricks 
  • Mentale werkdruk.

Advies over: 

  • Belonen en motiveren van jonge medewerkers vs oudere medewerkers 
  • Hoe besteed je aandacht aan werkplezier? 
  • Het goed hanteren van privacyregels (AVG) in relatie tot het bespreken en vastleggen van de gesprekscyclus.

Behoefte aan: 

  • Gespreksformulieren 
  • Praktische ondersteuning rond de gesprekscyclus: stappenplan, template gespreksuitnodiging etc. 
  • Een tool om persoonlijke feedback te registreren 
  • Een instructiedocument voor het voeren van gesprekken: grote lijnen van het gesprek, rol/gespreksvorm, gespreksonderwerpen 
  • Praktische handvaten voor het brede onderwerp Duurzame Inzetbaarheid 
  • Uitleg naar werkgevers en werknemers over specifieke cao-aspecten waaronder de ontwikkeluren 
  • Trainingen in gesprekstechnieken. 

Wat gaat SFA doen? 

Het ontwikkelen en inrichten van een gesprekscyclus kan een tijdrovende klus zijn. Daarnaast is er niet één methode die bij elk bureau even goed past. Om ondersteuning te bieden, gaat SFA materialen ontwikkelen die het proces rond de gesprekscyclus vergemakkelijken. Denk hierbij aan templates voor gespreksonderwerpen en gespreksverslagen, feedbackmethodes, informatiedocumenten, praktijkverhalen en tips/tricks. Bureaus zijn hierin vrij om te kiezen wat bij hun het beste past. Via de SFA-nieuwsbrieven en hier op de website zullen bepaalde onderwerpen verder uitgelicht worden.   

Waarom een gesprekscyclus? 

Ik word ook blij van een goed gesprek.” 

Naast dat de gesprekscyclus formeel het moment is voor werknemers en werkgevers om tot heldere werkafspraken te komen en deze afspraken te evalueren, heeft de gesprekscyclus meer te bieden. Bij de regionale bijeenkomsten werden deelnemers gevraagd wat zij binnen hun bureaus wilden bereiken met de gesprekken. Hierop kregen we mooie antwoorden, waaronder het signaleren van ambities en het stimuleren van ontwikkeling, het bieden van aandacht, het op de hoogte blijven van wat er in de werk-en privésferen speelt, het (indien nodig) bevorderen van de werkplezier, het bereiken van een goede werkgever-werknemer relatie, het creëren van een open gespreks/feedback-cultuur en nog veel meer.  

Mooie praktijkverhalen 

Bureaus konden al mooie initiatieven delen die bijdragen aan hun gesprekscyclus. Zo deden bureaus aan tussentijdse feedbackmomenten (volgens de projectfases), informele koffierondjes/wandelrondjes, buddysystemen en ambitiegesprekken. 

Ontwikkeling medewerkers = ontwikkeling bureau,  

ontevreden medewerkers = ontevreden bureau.”  

 

Nog een aantal handige tips:

 

Vergeet niet je ontwikkeluren van dit jaar te besteden 

Hoewel het nog maar juni is, voelen we de zomerkriebels al en staat de zomer voor de deur. De tijd gaat sneller dan je denkt, dus vergeet niet je ontwikkeluren van dit jaar te gebruiken. Bij voltijd dienstverband (40 uur per week) heb je als werknemer recht op 35 ontwikkeluren per kalenderjaar (die vervallen dus op 31 december). Voor meer informatie over de ontwikkeluren, zie cao-artikel 32 of lees de nieuwsbrief.  

Wat zegt de cao over de gesprekscyclus? – een handige samenvatting 

Wat zegt de cao over de gesprekscyclus? Op diverse plekken wordt hier in de cao aandacht aan besteed. In het onderstaande document is de informatie verzameld, en zijn linkjes opgenomen naar de relevante cao-artikelen en cao-bijlagen: wat zegt de cao over de gesprekscyclus?

SFA-regiobijeenkomsten over duurzame inzetbaarheid leveren waardevolle informatie op  

“Goede gesprekken en veel kennisuitwisseling”  

SFA is bezig HR-tools te ontwikkelen om de branche te ondersteunen en neemt de ervaringen en wensen van architecten daarin mee. Waar loop je in de praktijk tegenaan en op welke manier kan SFA hierin ondersteunen? De regiobijeenkomsten hebben hierover veel aandachtspunten opgeleverd. Kon je hier niet bij aanwezig zijn maar wil je wel input leveren, mail dan rechtstreeks naar SFA-collega Teske Sowerbutts (tsowerbutts@sfa-architecten.nl). 

Marianne Berenschot, directeur van SFA-architecten: “De regiobijeenkomsten in Rotterdam, Eindhoven, Arnhem en Zwolle waren stuk voor stuk interessant. Met de deelnemers hebben we goede gesprekken gevoerd en ook onderling werd veel met elkaar gedeeld en uitgewisseld.  

We hebben informatie opgehaald over de manier waarop architectenbureaus de gespreksvoering hebben ingericht en welke tools hiervoor worden ingezet. Maar het heeft ook inzicht opgeleverd in thema’s als werkplezier maar ook werkdruk en hoe bijvoorbeeld jonge afgestudeerde architecten worden begeleid en welke aandacht er is voor medewerkers die juist al jaren bij een bureau werken. 

We hebben steeds de vraag gesteld waar deelnemers in de praktijk tegenaan lopen en hoe wij daar vanuit SFA in kunnen ondersteunen. Het leverde zinvolle gesprekken op, ook tussen de deelnemers onderling!”  

 

Stel jezelf de vraag… 

Tijdens de bijeenkomsten kwam een aantal essentiële vragen voorbij. We lichten er graag een paar voor je uit: stel jezelf de vraag! Wanneer is voor jou als medewerker een gesprek geslaagd: waarover wordt dan gesproken en met wie? De vervolgvraag die daarbij hoort is: Wat is de reden dat jij voor het architectenbureau werkt en wil blijven werken en op welke wijze kunnen gesprekken hieraan bijdragen? En voor werkgevers de “waarom-doen-we-het-eigenlijk-vraag”: Wat is de reden dat wij gesprekken voeren met onze medewerkers en wat willen we binnen ons bureau bereiken met de gesprekken?  

 

Wat zegt de cao?

Op grond van de cao ben je verplicht een jaarlijkse gesprekscyclus te voeren en aandacht te besteden aan ontwikkeling: jezelf blijven ontwikkelen is steeds belangrijker om je werkzaamheden als architect te kunnen blijven uitoefenen. Dat geldt zowel voor werkgevers als voor werknemers en freelancers. Maar hoe doe je dat naast je dagelijkse werkzaamheden met deadlines en een hoge werkdruk? 

Ontwikkeluren

Tijdens de bijeenkomsten bleek dat niet iedereen op de hoogte was van de ontwikkeluren in de cao. Dat is jammer, want deze zijn juist bedoeld als steuntje in de rug voor werknemers om ook zelf na te denken over hun ontwikkeling. Deze uren zijn van de werknemer en zijn bestemd voor loopbaangerichte ontwikkeling. Bij voltijd dienstverband (40 uur per week) heeft een werknemer recht op 35 ontwikkeluren per kalenderjaar (cao-artikel 32). Bij deeltijd dienstverband is het aantal ontwikkeluren naar rato.  

Jacco van den Berg: “Focus op sterke punten van werknemers” 

Jacco van den Berg van Van den Berg Training & Advies en auteur van het boek Het Prestatiemenu nam tijdens de bijeenkomsten de deelnemers mee in de ontwikkelingen van gesprekken voerend Nederland. Er werden levendige gesprekken gevoerd over het stimuleren van medewerkers en hoe je er als medewerker voor zorgt dat je zelf blijft ontwikkelen. 

Het advies van Jacco van den Berg aan werkgevers: “focus op de sterke punten van je werknemers”. En richting werknemers zegt Van den Berg: “presteren en leren is een continu proces.”

Klik hier om het artikel ‘Talent: haal alles eruit wat erin zit” te lezen. 

 

 

 

 

 

NB: na het verschijnen van deze nieuwsbrief is onder Tools/Ontwikkeling een handige samenvatting opgenomen ‘Wat zegt de cao over de gesprekscylus

SFA organiseert regiobijeenkomsten over de ontwikkeling van een gesprekscyclus 

Op grond van de cao ben je verplicht een jaarlijkse gesprekscyclus te voeren en aandacht te besteden aan ontwikkeling: jezelf blijven ontwikkelen is steeds belangrijker om je werkzaamheden als architect te kunnen blijven uitoefenen. Dat geldt zowel voor werkgevers als voor werknemers en zzp’ers. Maar hoe doe je dat naast je dagelijkse werkzaamheden met deadlines en een hoge werkdruk? 

SFA is bezig HR-tools te ontwikkelen om de branche daarbij te ondersteunen en wil ervaringen van architecten daarin meenemen: waar loop je in de praktijk tegenaan en op welke manier kan SFA hierin ondersteunen. SFA nodigt je uit om deel te nemen aan een van de regiobijeenkomsten die in maart en april  worden organiseren. In de nieuwsbrief van 16 februari lees je meer over de bijeenkomsten. 

Aanmelden 

De eerste bijeenkomst vindt plaats in Rotterdam op donderdag 9 maart. Daarna volgen bijeenkomsten in Groningen (16 maart), Eindhoven (23 maart), Arnhem (29 maart) en Zwolle (6 april). Het programma is van 16.30 uur tot circa 19.00 uur. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar info@sfa-architecten.nl. Het aantal plekken per locatie is beperkt dus geef je zo snel mogelijk op. Je ontvangt binnen 3 werkdagen een bevestiging met aanvullende informatie. 

SFA-nieuwsbrief ontvangen?

Wil je de SFA-nieuwsbrieven ook ontvangen, meld je dan aan via deze link. 

Werk jij mee aan onze sectoranalyse?

Oproep aan werkgevers, werknemers en zzp’ers in de architectenbranche

Goed nieuws! SFA heeft namens cao-partijen subsidie binnengehaald voor een sectoranalyse in de branche. Daar zijn we blij mee want met dat geld hebben we extern bureau CAOP kunnen inschakelen, om voor ons de sectoranalyse uit te voeren.
Het ministerie van SZW heeft de subsidie verleend omdat zij het belangrijk vindt dat zoveel mogelijk mensen gezond kunnen werken tot hun pensioen, ook in onze branche. In de sectoranalyse ligt de nadruk op het verwerven van informatie. De mogelijkheid bestaat om na de sectoranalyse te komen tot een activiteitenplan met maatregelen gericht op het structureel verankeren van de aandacht voor duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling.

Praat mee over jullie duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling!

Het onderzoek dat SFA nu laat uitvoeren gaat over de duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling van werkenden in de branche en heeft als doel dat iedereen zoveel mogelijk gezond, competent en met plezier kan werken tot aan het pensioen. Wij zijn daarom op zoek naar werkgevers, werknemers en zzp’ers, die hun ervaringen willen delen. Wij hopen op jullie medewerking! 

Wil je deelnemen? Stuur een e-mail met je naam, functie, telefoonnummer en naam van je bureau naar: info@sfa-architecten.nl

Na aanmelding worden de gesprekken in overleg gepland op een tijdstip dat jou uitkomt.
Vanwege de doorlooptijd van het onderzoek vinden de gesprekken uiterlijk in januari 2022 plaats. Meld je daarom snel aan. 

Wat zijn de onderzoeksvragen?

Doel is jullie ervaringen met en verwachtingen over duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling in kaart te brengen. Centraal in het onderzoek staat ook de vraag hoe de ontwikkeling kan worden bevorderd en hoe bijvoorbeeld de gesprekscyclus georganiseerd kan worden. Met de inzichten kan SFA bureaus beter ondersteunen op het gebied van HR en bij de ontwikkeling van een leercultuur.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door CAOP, een onderzoeks- en adviesbureau gespecialiseerd in arbeids(markt)vraagstukken en duurzame inzetbaarheid.
 

Wat houdt meedoen in voor werkgevers?

Binnen de sectoranalyse worden er interviews afgenomen met werkgevers van verschillende architectenbureaus, er wordt een goede representatieve groep gezocht. Deze gesprekken met werkgevers vinden digitaal plaats via Teams, ze duren circa 45 minuten.

Verzoek doorsturen oproep aan werknemers en zzp-ers

Ook de ervaringen van werknemers en zzp’ers over hun duurzame inzetbaarheid en ontwikkelmogelijkheden zijn belangrijk voor dit onderzoek. Met hen worden daarom apart gesprekken georganiseerd. Deel deze nieuwsbrief daarom ajb met je werknemers of collega’s. Aanmelden kan door een mail te sturen aan SFA (zie hierboven). 

 

Meer weten vóór deelname?

Mocht je voordat je jezelf opgeeft meer willen weten, mail je vraag dan naar SFA. Geef ook hier je naam, naam van je bureau, functie en telefoonnummer op en we proberen je vraag per e-mail of telefoon te beantwoorden.