Wat hebben de MDIEU-regiobijeenkomsten opgeleverd?

In maart en april heeft SFA bijeenkomsten over duurzame inzetbaarheid georganiseerd in Rotterdam, Eindhoven, Arnhem en Zwolle. Daar hebben we ervaringen uitgewisseld en veel input opgehaald. In dit bericht geven we je een update van de vervolgstappen.

SFA bedankt iedereen voor hun komst, tijd en inbreng! Wij vonden het erg waardevolle, maar ook gezellige bijeenkomsten. Kon je niet aanwezig zijn bij de regionale bijeenkomsten maar wil je wel input leveren, mail dan rechtstreeks naar SFA-collega Teske Sowerbutts (tsowerbutts@sfa-architecten.nl).  

Achtergrondinformatie 

In 2022 heeft SFA een sectoranalyse uit laten voeren, waarin verschillende opgaven rondom duurzame inzetbaarheid binnen de architectenbranche naar voren kwamen (zie het rapport sectoranalyse architecten). De behoefte naar ondersteuning bij de gesprekscyclus leefde onder meerdere bureaus. Momenteel gebruiken bureaus verschillende structuren en werkwijzen als het gaat om de gesprekscyclus. Hier steken bureaus veel tijd en energie in, terwijl projecten door blijven lopen en de werkdruk hoog ligt. SFA heeft daarom dit onderdeel opgenomen in het activiteitenplan van de SZW-regeling “Maatwerk Duurzame Inzetbaarheid” (MDIEU), naast andere activiteiten die de duurzame ontwikkeling van werknemers, werkgevers en zzp’ers in de branche streven te bevorderen (zie het activiteitenplan MDIEU).  

Input vanuit de branche 

Bij de regionale MDIEU-bijeenkomsten zijn verschillende thema’s besproken en dat heeft SFA veel input opgeleverd. De aanwezige bureaus wisselden met enthousiasme hun ervaringen uit, vertelden over de systematiek binnen hun bureaus en we bespraken ook uitdagingen. Zo staan de bureaus voor een hoge werkdruk, is het lastig om op een structurele wijze de gesprekken te voeren (en op te volgen), is er behoefte aan ondersteuning bij de invulling van (ontwikkel, beoordeling- en functionering)gesprekken, feedbackmethodes en andere tools die ontwikkeling kunnen stimuleren.  

De input van de deelnemers is samengevat in concrete aandachtspunten, gevraagd advies en praktische behoefte aan ondersteuningsmiddelen: 

Aandacht voor: 

  • Het continue gesprek: hoe blijf je voldoende begeleiding bieden, ook als alles goed lijkt te gaan? 
  • Onderlinge feedback en de rol van de werkgever hierin 
  • Vaste en losse gespreksvormen: tips & tricks 
  • Mentale werkdruk.

Advies over: 

  • Belonen en motiveren van jonge medewerkers vs oudere medewerkers 
  • Hoe besteed je aandacht aan werkplezier? 
  • Het goed hanteren van privacyregels (AVG) in relatie tot het bespreken en vastleggen van de gesprekscyclus.

Behoefte aan: 

  • Gespreksformulieren 
  • Praktische ondersteuning rond de gesprekscyclus: stappenplan, template gespreksuitnodiging etc. 
  • Een tool om persoonlijke feedback te registreren 
  • Een instructiedocument voor het voeren van gesprekken: grote lijnen van het gesprek, rol/gespreksvorm, gespreksonderwerpen 
  • Praktische handvaten voor het brede onderwerp Duurzame Inzetbaarheid 
  • Uitleg naar werkgevers en werknemers over specifieke cao-aspecten waaronder de ontwikkeluren 
  • Trainingen in gesprekstechnieken. 

Wat gaat SFA doen? 

Het ontwikkelen en inrichten van een gesprekscyclus kan een tijdrovende klus zijn. Daarnaast is er niet één methode die bij elk bureau even goed past. Om ondersteuning te bieden, gaat SFA materialen ontwikkelen die het proces rond de gesprekscyclus vergemakkelijken. Denk hierbij aan templates voor gespreksonderwerpen en gespreksverslagen, feedbackmethodes, informatiedocumenten, praktijkverhalen en tips/tricks. Bureaus zijn hierin vrij om te kiezen wat bij hun het beste past. Via de SFA-nieuwsbrieven en hier op de website zullen bepaalde onderwerpen verder uitgelicht worden.   

Waarom een gesprekscyclus? 

Ik word ook blij van een goed gesprek.” 

Naast dat de gesprekscyclus formeel het moment is voor werknemers en werkgevers om tot heldere werkafspraken te komen en deze afspraken te evalueren, heeft de gesprekscyclus meer te bieden. Bij de regionale bijeenkomsten werden deelnemers gevraagd wat zij binnen hun bureaus wilden bereiken met de gesprekken. Hierop kregen we mooie antwoorden, waaronder het signaleren van ambities en het stimuleren van ontwikkeling, het bieden van aandacht, het op de hoogte blijven van wat er in de werk-en privésferen speelt, het (indien nodig) bevorderen van de werkplezier, het bereiken van een goede werkgever-werknemer relatie, het creëren van een open gespreks/feedback-cultuur en nog veel meer.  

Mooie praktijkverhalen 

Bureaus konden al mooie initiatieven delen die bijdragen aan hun gesprekscyclus. Zo deden bureaus aan tussentijdse feedbackmomenten (volgens de projectfases), informele koffierondjes/wandelrondjes, buddysystemen en ambitiegesprekken. 

Ontwikkeling medewerkers = ontwikkeling bureau,  

ontevreden medewerkers = ontevreden bureau.”  

 

Nog een aantal handige tips:

 

Vergeet niet je ontwikkeluren van dit jaar te besteden 

Hoewel het nog maar juni is, voelen we de zomerkriebels al en staat de zomer voor de deur. De tijd gaat sneller dan je denkt, dus vergeet niet je ontwikkeluren van dit jaar te gebruiken. Bij voltijd dienstverband (40 uur per week) heb je als werknemer recht op 35 ontwikkeluren per kalenderjaar (die vervallen dus op 31 december). Voor meer informatie over de ontwikkeluren, zie cao-artikel 32 of lees de nieuwsbrief.  

Wat zegt de cao over de gesprekscyclus? – een handige samenvatting 

Wat zegt de cao over de gesprekscyclus? Op diverse plekken wordt hier in de cao aandacht aan besteed. In het onderstaande document is de informatie verzameld, en zijn linkjes opgenomen naar de relevante cao-artikelen en cao-bijlagen: wat zegt de cao over de gesprekscyclus?