SFA-regiobijeenkomsten over duurzame inzetbaarheid leveren waardevolle informatie op  

“Goede gesprekken en veel kennisuitwisseling”  

SFA is bezig HR-tools te ontwikkelen om de branche te ondersteunen en neemt de ervaringen en wensen van architecten daarin mee. Waar loop je in de praktijk tegenaan en op welke manier kan SFA hierin ondersteunen? De regiobijeenkomsten hebben hierover veel aandachtspunten opgeleverd. Kon je hier niet bij aanwezig zijn maar wil je wel input leveren, mail dan rechtstreeks naar SFA-collega Teske Sowerbutts (tsowerbutts@sfa-architecten.nl). 

Marianne Berenschot, directeur van SFA-architecten: “De regiobijeenkomsten in Rotterdam, Eindhoven, Arnhem en Zwolle waren stuk voor stuk interessant. Met de deelnemers hebben we goede gesprekken gevoerd en ook onderling werd veel met elkaar gedeeld en uitgewisseld.  

We hebben informatie opgehaald over de manier waarop architectenbureaus de gespreksvoering hebben ingericht en welke tools hiervoor worden ingezet. Maar het heeft ook inzicht opgeleverd in thema’s als werkplezier maar ook werkdruk en hoe bijvoorbeeld jonge afgestudeerde architecten worden begeleid en welke aandacht er is voor medewerkers die juist al jaren bij een bureau werken. 

We hebben steeds de vraag gesteld waar deelnemers in de praktijk tegenaan lopen en hoe wij daar vanuit SFA in kunnen ondersteunen. Het leverde zinvolle gesprekken op, ook tussen de deelnemers onderling!”  

 

Stel jezelf de vraag… 

Tijdens de bijeenkomsten kwam een aantal essentiële vragen voorbij. We lichten er graag een paar voor je uit: stel jezelf de vraag! Wanneer is voor jou als medewerker een gesprek geslaagd: waarover wordt dan gesproken en met wie? De vervolgvraag die daarbij hoort is: Wat is de reden dat jij voor het architectenbureau werkt en wil blijven werken en op welke wijze kunnen gesprekken hieraan bijdragen? En voor werkgevers de “waarom-doen-we-het-eigenlijk-vraag”: Wat is de reden dat wij gesprekken voeren met onze medewerkers en wat willen we binnen ons bureau bereiken met de gesprekken?  

 

Wat zegt de cao?

Op grond van de cao ben je verplicht een jaarlijkse gesprekscyclus te voeren en aandacht te besteden aan ontwikkeling: jezelf blijven ontwikkelen is steeds belangrijker om je werkzaamheden als architect te kunnen blijven uitoefenen. Dat geldt zowel voor werkgevers als voor werknemers en freelancers. Maar hoe doe je dat naast je dagelijkse werkzaamheden met deadlines en een hoge werkdruk? 

Ontwikkeluren

Tijdens de bijeenkomsten bleek dat niet iedereen op de hoogte was van de ontwikkeluren in de cao. Dat is jammer, want deze zijn juist bedoeld als steuntje in de rug voor werknemers om ook zelf na te denken over hun ontwikkeling. Deze uren zijn van de werknemer en zijn bestemd voor loopbaangerichte ontwikkeling. Bij voltijd dienstverband (40 uur per week) heeft een werknemer recht op 35 ontwikkeluren per kalenderjaar (cao-artikel 32). Bij deeltijd dienstverband is het aantal ontwikkeluren naar rato.  

Jacco van den Berg: “Focus op sterke punten van werknemers” 

Jacco van den Berg van Van den Berg Training & Advies en auteur van het boek Het Prestatiemenu nam tijdens de bijeenkomsten de deelnemers mee in de ontwikkelingen van gesprekken voerend Nederland. Er werden levendige gesprekken gevoerd over het stimuleren van medewerkers en hoe je er als medewerker voor zorgt dat je zelf blijft ontwikkelen. 

Het advies van Jacco van den Berg aan werkgevers: “focus op de sterke punten van je werknemers”. En richting werknemers zegt Van den Berg: “presteren en leren is een continu proces.”

Klik hier om het artikel ‘Talent: haal alles eruit wat erin zit” te lezen. 

 

 

 

 

 

NB: na het verschijnen van deze nieuwsbrief is onder Tools/Ontwikkeling een handige samenvatting opgenomen ‘Wat zegt de cao over de gesprekscylus