CAO

Bij indiensttreding en functiewijziging worden functie-inhoud en het bijbehorende salaris vastgesteld. Dat gaat met behulp van het functiehandboek (voluit: handboek functie-indeling architectenbureaus). De hierin omschreven functies zijn gewogen, qua indeling en salaris aan elkaar gerelateerd. Dit samenhangende functiebouwwerk is gemaakt als ijkpunt voor in de praktijk voorkomende functies.

Doel is om gelijk(waardig) werk gelijk te belonen. Voor -via derden ingehuurde arbeidskrachten geldt dat principe ook.

1 Eigen functieomschrijving
Omschrijf de functie zoals deze in de bureaupraktijk voorkomt. Werkgever en medewerker stemmen beiden in met de functieomschrijving.

2 Vergelijk
Bij welke omschrijving komt de eigen functieomschrijving het dichtst in de buurt? Kies eerst de functiefamilie waartoe de functie (mogelijk) behoort. En raadpleeg binnen die familie de zoekwijzer en de niveaubladen, voor de meest passende functie. De letter van die functie geeft het functieniveau.

3 Inschalen en vastleggen
Het functieniveau is gelijk aan het salarisniveau, de letteraanduiding vind je terug in de salarisschalen/-kolommen. De mate van ervaring bepaalt het functiejaar (de trede of het nummer) binnen de salarisschaal.

De functiekenmerken worden in het contract vastgelegd, dat zijn: functie, functiefamilie, functie-/salarisniveau inclusief functiejaar/trede.

Weet je niet tot welke familie een functie hoort, gebruik de zoekfunctie. De functiefamilie die mogelijk van toepassing is, licht wit op.

01a Architectuur

Algemeen doel functiefamilie Architectuur
(In opdracht) maken van functionele, duurzame, esthetisch en technisch verantwoorde bouwkundige (deel)ontwerpen voor gebouwen en het projectmatig uitvoeren hiervan.

Voorbeeld functienamen
Architect, architect projectleider, architect / ontwerper, assistent ontwerper, coördinerend architect, meewerkend architect, ontwerper, projectarchitect, senior architect.

Zoekwijzer & Niveaubladen
Welk niveaublad komt het meest overeen met de eigen functieomschrijving?
Dat bepaalt dan voor de eigen functie het functieniveau.

Samenvattende niveauvergelijking Familie 01a Architectuur (zoekwijzer)

Niveaublad 01A Architectuur G
Niveaublad 01A Architectuur H
Niveaublad 01A Architectuur J
Niveaublad 01A Architectuur K
Niveaublad 01A Architectuur L
Niveaublad 01A Architectuur M
Niveaublad 01A Architectuur N

01a Architectuur alle niveaubladen G t/m N

01b Interieurarchitectuur

Algemeen doel van de functiefamilie interieurarchitectuur
(In opdracht) maken van ontwerpen voor interieuren van bouwwerken en uitwerken hiervan.

Voorbeeld functienamen
Assistent interieurontwerper, coördinerend interieurarchitect, interieurarchitect, interieurarchitect in opleiding, interieurontwerper, meewerkend interieurarchitect.

Zoekwijzer & niveaubladen
Welk niveaublad komt het meest overeen met de eigen functie-omschrijving?
Dat bepaalt dan voor de eigen functie het functieniveau.

Samenvattende niveauvergelijking Familie 01b Interieurarchitectuur (zoekwijzer)

Niveaublad 01B Interieurarchitectuur F
Niveaublad 01B Interieurarchitectuur G
Niveaublad 01B Interieurarchitectuur H
Niveaublad 01B Interieurarchitectuur J
Niveaublad 01B Interieurarchitectuur K

01b Interieurarchitectuur alle niveaubladen F t/m K

01c Stedenbouwkunde

Architectuur als basisfamilie
Voor functiefamilie Stedenbouw geldt 01a Architectuur als de basisfamilie. Voor stedenbouw zijn onder 01c aparte niveaus beschreven voor de niveaus L t/m N. Voor eventuele andere voorkomende functieniveaus binnen deze discipline wordt verwezen naar de functieniveaus van o1a Architectuur.

Algemeen doel functiefamilie Stedenbouwkunde

Adviseren van opdrachtgevers op stedenbouwkundig gebied en ontwerpen van stedenbouwkundige oplossingen.

Voorbeeld functienamen
Stedenbouwkundig adviseur, stedenbouwkundig ondersteuner, stedenbouwkundig ontwerper, stedenbouwkundige.

Zoekwijzer & Niveaubladen
Welk niveaublad komt het meest overeen met de eigen functieomschrijving? Dat bepaalt dan voor de eigen functie het functieniveau.

Samenvattende niveauvergelijking Familie 01 Stedenbouwkunde (zoekwijzer)

Niveaublad 01C Stedenbouwkunde L
Niveaublad 01C Stedenbouwkunde M
Niveaublad 01C Stedenbouwkunde N

01c Stedenbouwkunde alle niveaubladen L t/m N

02 Technisch ontwerpen

Algemeen doel van de functiefamilie Technisch ontwerpen
Verrichten van tekenwerk voor bouwwerken / projecten alsmede bewaken van de kwaliteit hiervan.

Voorbeeld functienamen
3d-specialist, 3d-visualiser, assistent-tekenaar / aankomend tekenaar, bouwkundig ontwerper, bouwkundig tekenaar, bouwkundige, cad-tekenaar, chef / hoofd technisch ontwerp, coördinator technisch ontwerp, projectvoorbereider, senior tekenaar / technisch ontwerper, specialistisch tekenaar / technisch ontwerper, technisch ontwerper, tekenaar / technisch ontwerper.

Zoekwijzer & Niveaubladen
Welk niveaublad komt het meest overeen met de eigen functieomschrijving?
Dat bepaalt dan voor de eigen functie het functieniveau.

Samenvattende niveauvergelijking Familie 02 Technisch ontwerpen (zoekwijzer)

Niveaublad 02 Technisch ontwerpen D
Niveaublad 02 Technisch ontwerpen E
Niveaublad 02 Technisch ontwerpen F
Niveaublad 02 Technisch ontwerpen G
Niveaublad 02 Technisch ontwerpen H
Niveaublad 02 Technisch ontwerpen J
Niveaublad 02 Technisch ontwerpen K
Niveaublad 02 Technisch ontwerpen K(2)
Niveaublad 02 Technisch ontwerpen L
Niveaublad 02 Technisch ontwerpen L(2)

02 Technisch ontwerpen alle niveaubladen D t/m L

02 TO+BIM voorbeeldfuncties

Voorbeeldfuncties Technisch ontwerpen + BIM (TO+BIM)
Welke voorbeeldfunctie komt het meest overeen met de eigen functieomschrijving?
Dat biedt dan een indicatie voor het niveau van de eigen functie.

Service naast het functiehandboek
Deze set voorbeeldfuncties Technisch ontwerpen + BIM is – als service voor de branche – gemaakt naast het functiehandboek. De basismethodiek van het functiehandboek blijft altijd gelden.

A3 pdf-overzicht TO+BIM Overzicht voorbeeldfuncties

TO+BIM D Aankomend BIM modelleur
TO+BIM E Modelleur
TO+BIM F Modelleur
TO+BIM G Modelleur
TO+BIM H Coördinator
TO+BIM J Regisseur
TO+BIM K Manager

03 Projectcoördinatie

Algemeen doel van de functiefamilie Projectcoördinatie
Coördineren van (fasen van) bouwwerken / projecten van het bureau.

Voorbeeld functienamen
Assistent projectcoördinator, assistent projectleider, bouwkundig projectleider, bouwkundige
ondersteuner projectcoördinatie, projectcoördinator, projectleider, senior projectleider, teamcoördinator.

Zoekwijzer & Niveaubladen
Welk niveaublad komt het meest overeen met de eigen functieomschrijving?
Dat bepaalt dan voor de eigen functie het functieniveau.

Samenvattende niveauvergelijking Familie 03 Projectcoördinatie (zoekwijzer)

Niveaublad 03 Projectcoördinatie F
Niveaublad 03 Projectcoördinatie G
Niveaublad 03 Projectcoördinatie H
Niveaublad 03 Projectcoördinatie J
Niveaublad 03 Projectcoördinatie K
Niveaublad 03 Projectcoördinatie L
Niveaublad 03 Projectcoördinatie M
Niveaublad 03 Projectcoördinatie N

03 Projectcoördinatie alle niveaubladen F t/m N

01 | 02 | 03 Hybride voorbeeldfuncties

Hybride voorbeeldfuncties
Welke voorbeeldfunctie komt het meest overeen met de eigen functieomschrijving?
Dat biedt dan een indicatie voor het niveau van de eigen functie.

Service naast het functiehandboek
Deze set hybride voorbeeldfuncties samengesteld uit elementen op hetzelfde niveau uit de families architectuur, technisch ontwerpen en  projectcoördinatie is – als service voor de branche – gemaakt naast het functiehandboek. De basismethodiek van het functiehandboek blijft altijd gelden.

A3 pdf-overzicht HYBR Overzicht voorbeeldfuncties

HYBR F Bouwkundig medewerker cq ontwerper
HYBR G Bouwkundig medewerker cq ontwerper
HYBR H Bouwkundig medewerker cq ontwerper
HYBR J Bouwkundig Medewerker cq ontwerper
HYBR K Project architect cq coördinator

04 Bouwmanagement

Algemeen doel van de functiefamilie Bouwmanagement
Ondersteunen en adviseren van de opdrachtgever middels het managen van het bouwproces.

Voorbeeld functienamen
Bouwbegeleider, bouwconsultant, bouwmanager, bouwprojectmanager, ondersteunend bouwmanager, projectmanager, senior bouwmanager

Zoekwijzer & Niveaubladen
Welk niveaublad komt het meest overeen met de eigen functieomschrijving?
Dat bepaalt dan voor de eigen functie het functieniveau.

Samenvattende niveauvergelijking Familie 04 Bouwmanagement (zoekwijzer)

Niveaublad 04 Bouwmanagement K
Niveaublad 04 Bouwmanagement L
Niveaublad 04 Bouwmanagement M
Niveaublad 04 Bouwmanagement N

04 Bouwmanagement alle niveaubladen K t/m N

05 Bestek en calculatie

Algemeen doel functiefamilie Bestek en calculatie
Schrijven van bestekken, opstellen van projectbegrotingen en financieel begeleiden van projecten.

Voorbeeld functienamen
Bestekschrijver, bouwkostendeskundige, calculator, kostendeskundige.

Zoekwijzer & Niveaubladen
Welk niveaublad komt het meest overeen met de eigen functieomschrijving?
Dat bepaalt dan voor de eigen functie het functieniveau.

Samenvattende niveauvergelijking Familie 05 Bestek en calculatie (zoekwijzer)

Niveaublad 05 Bestek en calculatie H
Niveaublad 05 Bestek en calculatie J
Niveaublad 05 Bestek en calculatie K
Niveaublad 05 Bestek en calculatie L

05 Bestek en calculatie alle niveaubladen H t/m L

06 Bouwkundig toezicht

Algemeen doel functiefamilie Bouwkundig toezicht
Toezicht houden op de uitvoeringen van bouwwerken/projecten.

Voorbeeld functienamen

Assistent opzichter, bouwkundig opzichter, hoofd opzichter, opzichter.

Zoekwijzer & Niveaubladen
Welk niveaublad komt het meest overeen met de eigen functieomschrijving?
Dat bepaalt dan voor de eigen functie het functieniveau.

Samenvattende niveauvergelijking 06 Bouwkundig toezicht (zoekwijzer)

Niveaublad 06 Bouwkundig toezicht G
Niveaublad 06 Bouwkundig toezicht H
Niveaublad 06 Bouwkundig toezicht J
Niveaublad 06 Bouwkundig toezicht K
Niveaublad 06 Bouwkundig toezicht L

06 Bouwkundig toezicht alle niveaubladen G t/m L

07 Facilitaire zaken

Algemeen doel functiefamilie Facilitaire zaken
Verlenen en coördineren van facilitaire diensten voor de interne organisatie.

Voorbeeld functienamen
Coördinator facilitarie dienst/zaken, medewerker archiefbeheer, medewerker facilitaire dienst / interne dienst / facilitaire zaken, medewerker onderhoud gebouwen, medewerker postverkeer / postdienst, medewerker technische dienst, reproductiemedewerker.

Zoekwijzer & Niveaubladen
Welk niveaublad komt het meest overeen met de eigen functieomschrijving?
Dat bepaalt dan voor de eigen functie het functieniveau.

Samenvattende niveauvergelijking Familie 07 Facilitaire zaken (zoekwijzer)

Niveaublad 07 Facilitaire zaken B
Niveaublad 07 Facilitaire zaken C
Niveaublad 07 Facilitaire zaken D
Niveaublad 07 Facilitaire zaken E
Niveaublad 07 Facilitaire zaken F
Niveaublad 07 Facilitaire zaken G

07 Facilitaire zaken alle niveaubladen B t/m G

08 Bureauondersteuning

Algemeen doel functiefamilie Bureauondersteuning
Bieden van secretariële en administratieve / organisatorische ondersteuning aan medewerkers / afdelingen / projecten / management en/of directie.

Voorbeeld functienamen
Algemeen assistent, directiesecretaresse / -assistent, directiesecretaris, managementassistent, maquettebouwer, presentatiemedewerker, receptionist / telefonist, secretaresse, secretariaatsmedewerker.

Zoekwijzer & Niveaubladen
Welk niveaublad komt het meest overeen met de eigen functieomschrijving?
Dat bepaalt dan voor de eigen functie het functieniveau.

Samenvattende niveauvergelijking Familie 08 Bureauondersteuning (zoekwijzer)

Niveaublad 08 Bureauondersteuning C
Niveaublad 08 Bureauondersteuning D
Niveaublad 08 Bureauondersteuning E
Niveaublad 08 Bureauondersteuning F
Niveaublad 08 Bureauondersteuning G
Niveaublad 08 Bureauondersteuning H
Niveaublad 08 Bureauondersteuning J

08 Bureauondersteuning alle niveaubladen C t/m J

09 Bureaucoördinatie

Algemeen doel functiefamilie Bureaucoördinatie
Optimaal laten verlopen en inrichten van de interne organisatie. Mede vorm geven aan het beleid.

Voorbeeld functienamen
Bureaucoördinator, bureaumanager, officemanager, vestigingsleider.

Zoekwijzer & Niveaubladen
Welk niveaublad komt het meest overeen met de eigen functieomschrijving?
Dat bepaalt dan voor de eigen functie het functieniveau.

Samenvattende niveauvergelijking Familie 09 Bureaucoördinatie (zoekwijzer)

Niveaublad 09 Bureaucoördinatie J
Niveaublad 09 Bureaucoördinatie K
Niveaublad 09 Bureaucoördinatie L
Niveaublad 09 Bureaucoördinatie M
Niveaublad 09 Bureaucoördinatie N

09 Bureaucoördinatie alle niveaubladen J t/m N

10 Administratie / Financiën

Algemeen doel functiefamilie Administratie / Financiën
Uitvoeren en coördineren van financieel-administratieve taken. Vormgeven aan het financieel-economische en administratief beleid van de organisatie.

Voorbeeld functienamen
Administrateur, administratief medewerker, assistent controler, controller, hoofd/manager financiële administratie, medewerker control, medewerker debiteuren-/crediteurenadministratie, medewerker financieel beleid, medewerker financiële administratie, medewerker salarisadministratie.

Zoekwijzer & Niveaubladen
Welk niveaublad komt het meest overeen met de eigen functieomschrijving?
Dat bepaalt dan voor de eigen functie het functieniveau.

Samenvattende niveauvergelijking Familie 10 Administratie-Financiën(zoekwijzer)

Niveaublad 10 Administratie-Financiën D
Niveaublad 10 Administratie-Financiën E
Niveaublad 10 Administratie-Financiën F
Niveaublad 10 Administratie-Financiën G
Niveaublad 10 Administratie-Financiën H
Niveaublad 10 Administratie-Financiën J
Niveaublad 10 Administratie-Financiën K
Niveaublad 10 Administratie-Financiën L
Niveaublad 10 Administratie-Financiën M

10 Administratie-Financien alle niveaubladen D t/m M

11 Informatica / Automatisering

Algemeen doel functiefamilie Informatica / Automatisering
Operationeel houden van computerapparatuur en programmatuur. Beheren en ontwikkelen van systemen en applicaties. Begeleiden van ict-gerelateerde projecten.

Voorbeeld functienamen
Applicatiebeheerder, applicatieontwikkelaar, informatiebeheerder, internetbeheerder, intranetbeheerder, medewerker helpdesk, projectleider ict, systeembeheerder, systeemcoördinator, systeemontwikkelaar, webbeheerder.

Zoekwijzer & Niveaubladen
Welk niveaublad komt het meest overeen met de eigen functieomschrijving?
Dat bepaalt dan voor de eigen functie het functieniveau.

Samenvattende niveauvergelijking Familie 11 Informatica-Automatisering (zoekwijzer)

Niveaublad 11 Informatica-Automatisering E
Niveaublad 11 Informatica-Automatisering F
Niveaublad 11 Informatica-Automatisering G
Niveaublad 11 Informatica-Automatisering H
Niveaublad 11 Informatica-Automatisering J
Niveaublad 11 Informatica-Automatisering K
Niveaublad 11 Informatica-Automatisering L

11 Informatica-Automatisering  alle niveaubladen E t/m L

12 Personeel en Organisatie

Algemeen doel functiefamilie Personeel en Organisatie
Het creëren van een balans tussen de centrale bureaudoelstellingen en individuele doelstellingen van medewerkers, middels het coördineren van de ontwikkeling van personeelsleden en het beïnvloeden van het gedrag van de medewerkers door het uitvoeren en/of ontwikkelen van het personeel- en organisatiebeleid.

Voorbeeld functienamen
Beleidsmedewerker P&O, hoofd P&O, hoofd salarisadministratie, HR functionaris, HR manager, manager personeelsadministratie, manager personeelszaken, P&O adviseur, P&O functionaris, personeelsadviseur, personeelsfunctionaris, personeelsmanager.

Zoekwijzer & Niveaubladen
Welk niveaublad komt het meest overeen met de eigen functieomschrijving?
Dat bepaalt dan voor de eigen functie het functieniveau.

Samenvattende niveauvergelijking Familie 12 Personeel-Organisatie (zoekwijzer)

Niveaublad 12 Personeel-Organisatie J
Niveaublad 12 Personeel-Organisatie K
Niveaublad 12 Personeel-Organisatie L
Niveaublad 12 Personeel-Organisatie M

12 Personeel-Organisatie alle niveaubladen J t/m M

13 Marketing en Communicatie

 
Algemeen doel functiefamilie Marketing en Communicatie
Zorgdragen voor de juiste informatievoorziening zowel intern als extern, het verbeteren van acquisitie en opdrachtmogelijkheden en een juiste uitstraling geven aan het bureau en de diensten.

Voorbeeld functienamen
Commercieel medewerker, communicatie adviseur, grafisch vormgever, manager communicatie, manager marketing en communicatie, maquettebouwer, medewerker PR en communicatie, presentatie en communicatie adviseur, presentatiemedewerker, strategisch marketeer.

Zoekwijzer & Niveaubladen
Welk niveaublad komt het meest overeen met de eigen functieomschrijving?
Dat bepaalt dan voor de eigen functie het functieniveau.

Samenvattende niveauvergelijking Familie 13 Marketing-Communicatie (zoekwijzer)

Niveaublad 13 Marketing-Communicatie F
Niveaublad 13 Marketing-Communicatie G
Niveaublad 13 Marketing-Communicatie H
Niveaublad 13 Marketing-Communicatie J
Niveaublad 13 Marketing-Communicatie K
Niveaublad 13 Marketing-Communicatie L
Niveaublad 13 Marketing-Communicatie M

13 Marketing-Communicatie alle niveaubladen F t/m M

Er zijn twee situaties waarbij tijdelijk een lager salaris kan gelden.

De eerste situatie betreft bijzondere omstandigheden als omscholing, taalachterstand, herintreding; mogelijk 1 salarisschaal lager dan functieniveau voor maximaal 1 jaar.

De tweede salarisuitzondering betreft starters met een HBO- of TU diploma die in een (technisch) ontwerp functie gaan werken. Bij voldoende BIM vaardigheden geldt één schaal lager dan het functieniveau. Zonder voldoende BIM vaardigheden geldt dat het mogelijk is twee salarisschalen lager af te spreken dan het functieniveau. Deze aanloopschalen gelden maximaal twee jaar.
NB: Er kan bij starters sprake zijn van overlap met deelname aan de beroepservaringsperiode (PEP of BEP).

De salarissen stijgen twee keer per jaar, ongeacht eventuele beoordelingstapjes, per januari en juli. Cao-partijen hebben afspraken gemaakt deels gebaseerd op de prijspeilontwikkeling. De ene keer is de stijging een percentage dat voor iedereen gelijk geldt, de andere keer is het een vast bedrag (dan is het percentage berekend over alle salarissen, waardoor de mensen in de lagere salarisschalen relatief een hogere salarisstijging krijgen).

Voor elke salarisstijging wordt een salaristabel opgesteld. Tabellen zijn niet voor de hele cao-periode al bekend (o.a. omdat er mogelijk een opvolger komt voor het functiehandboek en de vormgeving van de salarisschalen wijzigt). Volg de SFA-nieuwsbrief. In de salaristabel per 1 januari 2022 is naast de stijging in loon voor alle werknemers een minimumloon verwerkt van 14 Euro bruto per uur. 

In het jaarlijkse beoordelingsgesprek beoordeelt werkgever het functioneren en de ontwikkeling van werknemer. Als werknemer de functie normaal tot goed vervult, stijgt hij/zij in de salarisschaal een salaristrede (bijvoorbeeld van H3 naar H4). Is het maximum van de salarisschaal bereikt, dan is er bij goed functioneren nog 10% uitloop boven het schaalmaximum.

Als een werknemer zich ontwikkelt naar een hoger functieniveau, dan stijgt ook het salarisniveau. Eerst kijk je welk salaris in de nieuwe salariskolom het meest overeenkomt met het huidige salaris (bij 40 uur). Vanuit dat bedrag krijgt de werknemer er – afhankelijk van ontwikkeling – ten minste een salaristrede bij.

Het vakantiegeld (de vakantietoeslag) bedraagt 8% van het brutoloon. Uitbetaling is uiterlijk in juni, of naar rato bij einde dienstverband.

Deelname aan het pensioenfonds PFAB is verplicht. Van de pensioenpremie wordt 55% betaald door de werkgever, 45% door de werknemer.

Als de locatie van de werkzaamheden verandert overleggen werkgever en werknemer over een passende vergoeding van de reistijd, (extra) reiskosten en eventuele verhuiskosten.
Voor vergoeding van reiskosten voor het woon-werkverkeer is in de cao niets opgenomen. Vaak wordt de norm voor belastingvrije vergoeding van de Belastingdienst gebruikt.
Werkgever maakt in redelijkheid afspraken met werknemer over een thuiswerkvergoeding indien thuiswerken aan de orde is. Dat kan in samenhang met een reiskostenvergoeding.

Een per 1 januari 2022 aflopende regeling tot slot betreft de levensloopregeling, alleen toegankelijk voor werknemers die voor 2012 reeds deelnamen. Nu nog inleggen kan fiscaal tegenvallen. Check je persoonlijke situatie.

De cao à la carte biedt werknemers jaarlijks de mogelijkheid om een deel van het brutosalaris (of andere bronnen, zie het artikel) voor bepaalde doelen in te zetten. Dat kan ook een opleiding zijn waarvoor de werknemer (deels) zelf de kosten betaalt.

Oudere werknemers die behoefte hebben aan taakverlichting kunnen vanaf 10 jaar voor hun AOW-gerechtigde leeftijd korter werken of (met behoud van salaris) één functieniveau lager gaan werken binnen dezelfde functiefamilie. In het geval van korter werken daalt het salaris wel maar de afdracht van de pensioenpremie en de premie ten behoeve van de aanvullingsregeling ouderdomspensioen worden ongewijzigd voortgezet op basis van de oorspronkelijke arbeidsduur.

Artikel 19 - Functie-indelingstandaardbepaling

 1. Het handboek functie-indeling architectenbureaus maakt integraal onderdeel uit van de cao.

 2. Voor het bepalen van de functie-indeling wordt de functie omschreven zoals deze voorkomt in de bureaupraktijk en door werkgever en werknemer geaccordeerd.

 3. Deze functieomschrijving wordt vergeleken met de functieniveaus binnen de functiefamilie(s) in het handboek functie-indeling architectenbureaus. Het meest overeenkomende functieniveau (niveaublad) bepaalt de functie-indeling. 

 

Functiehandboek - onderdeel van de cao

In het volledige functiehandboek (pdf):

 • wordt in het eerste deel stapsgewijs de wijze van indeling van functies uitgelegd inclusief sleutelbegrippen als complexiteit, regelcapaciteit en afbreukverantwoordelijkheid;
 • worden in het tweede deel alle functiefamilies en functies omschreven (dit start op pagina 25). 

Actuele toevoeging
In een online tabel met functiefamilies zijn twee later opgestelde groepen actuele voorbeeldfuncties toegevoegd:

Artikel 20 - Salarisindelingminimumbepaling

 1. De functie-indeling bepaalt de salarisindeling.
 2. Het salaris van werknemer past binnen de salarisschaal die gekoppeld is aan het desbetreffende functieniveau.
 3. De functieniveaus B t/m N, zoals omschreven in het handboek functie-indeling architectenbureaus, zijn gekoppeld aan de salarisschalen B t/m N.
  De mate van ervaring bepaalt het functiejaar (de salaristrede) binnen de salarisschaal.
 4. Bij salarisindeling kan tijdelijk een aanloopschaal gelden, zoals bepaald in artikel 21.
 5. Een arbeidskracht die via een uitzendorganisatie, detachering of derdenpartij door werkgever wordt ingehuurd heeft recht op ten minste hetzelfde loon en dezelfde indeling in een salarisschaal als een werknemer in dienst van het architectenbureau in een gelijke of gelijkwaardige functie. De werkgever verzekert zich er van dat de ter beschikking gestelde arbeidskracht volgens de beloningsbepalingen van dit hoofdstuk en deze cao wordt beloond.

Artikel 21 - Uitzonderingen salarisindelingminimumbepaling

 1. Werknemers die als gevolg van bijzondere omstandigheden niet in staat zijn direct bij aanvang van hun werkzaamheden de beoogde functie volwaardig te vervullen, kunnen bij indiensttreding tijdelijk lager worden beloond. Dat gebeurt op basis van de direct naastliggende lagere salarisschaal voor maximaal een jaar. De bijzondere omstandigheden betreffen omscholing, taalachterstand of herintreding na langdurige afwezigheid.
 2. a. Recentelijk afgestudeerden van HBO en TU met voldoende BIM vaardigheden kunnen, voorzover zij in een (technisch) ontwerpfunctie werkzaam zijn, starten op ten minste salarisniveau F;
  b. Recentelijk afgestudeerden van HBO en TU zonder BIM-ervaring kunnen, voor zover zij in een (technisch) ontwerpfunctie werkzaam zijn, starten op ten minste salarisniveau E; 
  c. Deze aanloopschalen kunnen ook gelden voor werknemers die de beroepservaringperiode (gaan) volgen.
  d. Voor een werknemer met ten minste twee jaar werkervaring in een (technisch) ontwerpfunctie die de beroepservaringperiode gaat volgen, is geen aanloopschaal mogelijk en geldt: functie-indeling is salarisindeling.

Artikel 22 - Salaris minimumbepaling

 1. Het salaris wordt per 1 juli 2021 verhoogd met 1,5%.

 2. Het salaris wordt per 1 januari 2022 verhoogd met een vaste en gelijke verhoging voor alle functies. Dat bedrag is gelijk aan 1% van het gemiddelde van alle salarissen.

 3. Per 1 januari 2022 wordt het minimumloon verhoogd tot €14 per uur.

 4. Het salaris wordt per 1 juli 2022 verhoogd met 0,75%.

 5. Het salaris wordt per 1 januari 2023 verhoogd met een vaste en gelijke verhoging voor alle functies. Dat bedrag is gelijk aan 0,75% van het gemiddelde van alle salarissen. Daarnaast wordt het salaris per 1 januari 2023 verhoogd met 3,25%.

 6. De in onderstaande tabel vermelde bruto-maandsalarissen* gelden vanaf 1 juli 2021 bij een 40-urige werkweek en zijn inclusief 1,5% salarisverhoging per 1 juli 2021.

Functiejaar
/trede:

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

0

1855

1917

2040

2241

2460

2697

2958

3244

3558

3903

4282

4699

1

1913

1979

2108

2314

2539

2784

3053

3348

3673

4029

4420

4851

2

1972

2042

2174

2387

2618

2871

3148

3452

3787

4156

4560

5004

3

2029

2104

2241

2460

2697

2958

3244

3558

3903

4282

4699

5156

4

2088

2165

2308

2531

2777

3044

3338

3662

4018

4409

4839

5309

5

2146

2227

2376

2604

2856

3132

3434

3768

4132

4535

4976

5463

6

2205

2288

2442

2678

2934

3218

3529

3871

4248

4661

5116

5615

7

 

2351

2509

2751

3015

3305

3625

3977

4362

4788

5255

5768

8

 

2413

2575

2822

3095

3392

3720

4080

4477

4916

5394

5922

9

 

 

2642

2895

3173

3478

3814

4186

4593

5042

5533

6073

10% uitloop

2426

2654

2906

3185

3490

3826

4195

4605

5052

5546

6086

6680

*bedragen in Euro’s


De uitwerking van de overige salarisverhogingen in salaristabellen is na publicatie van de cao gecommuniceerd via de SFA-nieuwsbrief. De salaristabellen per 1 januari 2022, 1 juli 2022 en 1 januari 2023 zijn onder het kopje Cao te vinden op de pagina Downloads.


Salaristabellen - vanaf juli 2021

Je vindt de salaristabellen van de lopende cao op de pagina Downloads onder het kopje Cao.
 

Artikel 23 - Salarisgroeiminimumbepaling

1. Werknemer heeft bij goed functioneren elk jaar recht op een volgende salaristrede in de vastgestelde salarisschaal, voor zover hij het maximum van de schaal nog niet heeft bereikt.

2. Als werknemer nog geen volledig jaar heeft gewerkt bij beoordeling, geldt vanaf zes maanden werken en goed functioneren recht op een volgende salaristrede.

3. Als een werknemer zich ontwikkelt naar een hoger functieniveau, stijgt ook het salarisniveau (de salarisschaal).
Vastgesteld wordt welk salaris in de nieuwe salariskolom het huidige salaris (bij 40 uur) het dichtst benadert. Op basis daarvan krijgt werknemer - afhankelijk van de vastgestelde ontwikkeling – er ten minste een salaristrede bij.

4. De plicht voor werkgever om een volgende salaristrede toe te kennen vervalt:
a. Individueel:
Als werknemer de invulling van de functie aantoonbaar niet heeft gerealiseerd. Werkgever moet de redenen van het niet toekennen van een volgende salaristrede schriftelijk onderbouwen aan werknemer.
b. Collectief:
Als het niet toekennen van een volgende salaristrede voor alle werknemers geldt, zoals verder uitgewerkt in artikel 4 van deze cao.

Artikel 24 - Vakantietoeslag minimumbepaling

Werknemer heeft recht op een jaarlijkse vakantietoeslag van 8%. De vakantietoeslag wordt uiterlijk in juni uitbetaald en berekend over het salaris dat werknemer in de periode van juni vorig kalenderjaar tot en met mei van het lopend kalenderjaar heeft ontvangen. Bij beëindiging van het dienstverband ontvangt werknemer het bedrag aan vakantietoeslag waarop hij per einde dienstverband pro rata recht heeft.

Artikel 25 - Pensioenminimumbepaling

 1. Voor alle werknemers is er de (ouderdoms)pensioenregeling, waarvan de uitvoering is geregeld in het Pensioenreglement A en de statuten van Pensioenfonds Architectenbureaus (PFAB).
 2. Het pensioen start op de eerste dag van de maand waarin werknemer 67 jaar wordt. Werknemer kan zijn pensioen eerder of later laten ingaan.
 3. Indien werknemer eerder met pensioen wil gaan, informeert hij werkgever.
 4. Cao-partijen stellen de hoogte van de pensioenpremie vast. Die premie kan bewegen tussen de 18% en 26% van de pensioengrondslag. Cao-partijen stellen ook de lastenverdeling van de pensioenpremie vast. Werkgever betaalt 55% van de premie, werknemer 45%.
 5. Het bestuur van het pensioenfonds stelt het (pensioen)opbouwpercentage vast.
 6. Gedurende de perioden van ouderschapsverlof, aanvullend geboorteverlof, betaald studieverlof, levensloopverlof en overige in de Wet arbeid en zorg genoemde soorten van verlof wordt de oorspronkelijke opbouw en premiebetaling voortgezet alsof geen verlof wordt genoten, conform artikel 7.2 van Pensioenreglement A.

Artikel 26 - Vergoedingen minimumbepaling

 1. Werkgever en werknemer maken passende afspraken over de vergoeding van reisuren als de locatie van werkzaamheden (standplaats) verandert. Uitgangspunt bij deze afspraken is dat de vergoeding van de reistijd afhankelijk is van de duur van de afspraak en de reisafstand.
 2. Als een werknemer als gevolg van zijn functie en werkzaamheden (tijdelijk) moet verhuizen, dan worden de daaruit voortvloeiende kosten in redelijkheid door werkgever vergoed.
 3. Werkgever maakt in redelijkheid afspraken met werknemer over een thuiswerkvergoeding indien thuiswerken aan de orde is. Dat kan in samenhang met een reiskostenvergoeding.

Artikel 27 - Levensloopregeling  minimumbepaling

 1. De levensloopregeling eindigt op 31 december 2021. Het resterend saldo wordt dan integraal uitgekeerd.
 2. De regeling staat vanaf 2012 alleen open voor deelnemers die op 31 december 2011 minimaal €3.000, - (inclusief rendement) op hun levensloopregeling hadden staan; voor deze deelnemers geldt een overgangsrecht.
 3. Als een werknemer onder het overgangsrecht de inleg voortzet, geldt als voorwaarde dat over inleg die vanaf 1 januari 2012 heeft plaats gevonden of nog gaat plaatsvinden, geen levensloopverlofkorting meer wordt opgebouwd.

Artikel 28 - Cao à la cartestandaardbepaling

Elke werknemer kan gebruik maken van de cao à la carte-regeling op grond van onderstaande bepalingen.

 1. Bronnen en doelen
  Als bronnen kunnen worden ingezet: maximaal 5% van het bruto maandsalaris, maximaal 5 bovenwettelijke vakantiedagen, de vakantietoeslag, de 13e maand (of equivalent), de winstdeling, de meeruren bij deeltijdarbeid. De bronnen kunnen worden ingezet voor de volgende doelen: het kopen van extra verlofdagen en betaling van contributie ten behoeve van het lidmaatschap van een vakbond en/of functioneel relevante beroepsvereniging door middel van de inzet van brutoloon. Per jaar kunnen uit de bronnen maximaal 15 dagen worden gekocht. Het is op bureauniveau mogelijk om extra doelen af te spreken op verzoek van de medezeggenschap.

 2. Dagwaarde
  De dagwaarde van een dag wordt berekend per 1 januari van het jaar waarin werknemer deze dag inzet als bron of bestemt als doel. Hierbij geldt de volgende formule:
  (maandsalaris x 12,96 + (indien van toepassing vaste 13e maand anders 0 )+ pensioenpremie werkgeversdeel ) : 261

 3. Jaarlijks keuze maken
  Eenmaal per kalenderjaar is er per bureau één keuzemoment waarop iedere werknemer in de gelegenheid wordt gesteld voor het komende kalenderjaar zijn keuze te maken ten aanzien van de bronnen en doelen. Werkgever en werknemer zullen met inachtneming van de structuur en organisatie van het bureau de gemaakte keuzes en afspraken schriftelijk vastleggen. Bij tussentijdse indiensttreding krijgt de nieuwe werknemer op dat moment gelegenheid om zijn keuze kenbaar te maken.

Artikel 29 - Taakverlichtingstandaardbepaling

Werknemers die behoefte hebben aan taakverlichting kunnen vanaf 10 jaar voor hun pensioengerechtigde leeftijd de volgende keuze maken:

 1. Korter werken.
  De arbeidsduur kan dan vrijwillig worden teruggebracht naar - niet minder dan - 32 uur per week. De afdracht van de pensioenpremie wordt ongewijzigd voortgezet op basis van de oorspronkelijke arbeidsduur. Dat geldt ook voor de oorspronkelijke verdeling van de premielasten over werkgever en werknemer. Daardoor heeft korter werken geen gevolgen voor de pensioenopbouw.

 2. Eén functieniveau lager gaan werken binnen dezelfde functiefamilie met behoud van salaris.