Functiehandboek onderdeel van de cao
Het functiehandboek – in de architectenbranche heet het officieel Handboek Functie-indeling Architectenbureaus – is bedoeld om de functies die in een bureau en in de branche voorkomen in te schalen. De functies worden daardoor qua indeling en salariëring aan elkaar gerelateerd. Er ontstaat een samenhangend ‘functiebouwwerk’. Hoe de inschaling precies in zijn werk gaat wordt in het handboek uitgelegd. Uitgangpunt is altijd de functie zoals deze in de praktijk voorkomt.

Het functiehandboek maakt onderdeel uit van de cao. De bijbehorende salarisschalen staan in de cao.

HANDBOEK FUNCTIE-INDELING

Gebruiksgemak
Voor het gebruiksgemak bevat het functiehandboek:

  • een zoekwijzer;
  • een inhoudsopgave op de niveaubladen;
  • modelfuncties als voorbeeldmateriaal om eigen functieomschrijvingen te maken.

Competenties
In het functiehandboek zijn op de niveaubladen voorbeelden van relevante competenties vermeld. Het gaat om voorbeelden van vaardigheden, kennis en houding, die nodig zijn voor een succesvolle uitoefening van de functie. Formeel staan de competenties los van de functie-indeling. Ze kunnen echter wel helpen om het gesprek op gang te brengen tussen medewerker en werkgever over het functioneren in de huidige functie en over ontwikkeling.
In het verlengde van het Handboek Functie-indeling Architectenbureaus is een competentiemanuel voor de branche gemaakt. Dit is een digitaal boekje met 33 branchecompetenties in 4 graden. De relevante competenties op de niveaubladen zijn hieruit afkomstig.

 

 

 

 

 

Waarom een handboek functie-indeling?


Met dit instrument worden vergelijkbare werkzaamheden binnen een bureau gelijk beloond. Dat is wel zo eerlijk. 

Het zorgt voor een gelijk speelveld tussen bureaus: geen concurrentie op arbeidskosten maar op de kwaliteit van het ontwerp en de dienstverlening.

Daarom is het indelen van functies ook opgenomen in de cao.

Behalve voor de verplichte inschaling kun je het handboek ook gebruiken voor beoordeling, ontwikkeling, strategie, werving/selectie.