Handboek Functie-indeling Architectenbureaus 2011

Wat is een functiehandboek?
Een functiehandboek – in de architectenbranche heet het officieel Handboek Functie-indeling Architectenbureaus – is bedoeld om de functies die in een bureau en in de branche voorkomen in te schalen. De functies worden daardoor qua indeling en salariëring aan elkaar gerelateerd. Er ontstaat een samenhangend ‘functiebouwwerk’. Hoe de inschaling precies in zijn werk gaat wordt in het handboek uitgelegd. Uitgangpunt is altijd de functie zoals deze in de praktijk voorkomt.Het functiehandboek maakt onderdeel uit van de cao. De bijbehorende salarisschalen staan in de cao.

Update met gelijkblijvende systematiek
De architectenbranche kent sinds 2002 een functiehandboek. In 2011 hebben cao-partijen het boek laten updaten. De systematiek blijft hetzelfde. Wel zijn er een aantal extra functiefamilies (bouwmanagement, p&o, marketing en communicatie) en extra niveaus bij enkele functiefamilies bijgekomen. Door het tussenvoegen van families is de nummering voor sommige functiefamilies veranderd. Waar in een individuele arbeidsovereenkomst naar een nummer uit het handboek wordt verwezen, kan het nummer door middel van een bijlage bij het contract zo nodig worden gecorrigeerd.
Evenals in de oude systematiek blijft de eigen praktijk altijd het uitgangspunt, zowel bij het maken van functieomschrijvingen als bij de inschaling.

Nieuw: gebruiksgemak
In de update is een aantal extra’s meegenomen om het gebruiksgemak te vergroten:

  • een zoekwijzer;
  • een inhoudsopgave op de niveaubladen;
  • modelfuncties als voorbeeldmateriaal om eigen functieomschrijvingen te maken.

Download

HANDBOEK FUNCTIE-INDELING