De salaristabellen zijn als separate pdf beschikbaar.

Wijzigingen cao 2017-2019

De  salaristabellen op basis van flexibele groei door de schalen zijn vervallen. Het artikel over salarissen in de cao is een minimumbepaling, het is nog steeds mogelijk om meer dan een periodiek toe te kennen bij goede prestaties.

De tabellen voor de berekening van minimum uurtarieven voor zelfstandige opdrachtnemers zijn ook niet meer in de cao opgenomen. Een toelichting over afspraken met opdrachtnemers vindt u onder punt 8 in het cao-onderhandelaarsakkoord