Beleid beeldschermwerk (niet) op orde

Het is belangrijk en vanuit de Arbowet verplicht om als bedrijf de aanpak rond beeldschermwerk op orde te hebben. De RI&E helpt hierbij om risico’s te inventariseren, (evt. verdiepend) te onderzoeken, oplossingen bedenken, uitvoeren en evalueren. Zo kunnen medewerkers blijvend gezond hun werk doen en optimaal presteren.

De oplossingen die voor beeldschermwerk altijd relevant zijn zie je hieronder. Afhankelijk van wat je in het bedrijf al op orde hebt kun je vervolgens alle andere oplossingen uit deze arbocatalogus gebruiken.