Voor werknemers
Door de WWZ (Wet Werk en Zekerheid) kunt u maximaal twee jaar en/of drie contracten voor bepaalde tijd aangaan. In- en uitleen, oproepovereenkomsten, projectovereenkomsten tellen daarbij mee.
Een modelovereenkomst | project volgt binnenkort.


Voor stagiaires

Alleen te gebruiken voor studenten waarbij sprake is van een overeenkomst met een onderwijsinstelling (tripartite overeenkomst). De stagevergoeding voor een hbo- of wo-student is 550 Euro per maand (zie stageregeling bouw). 
NB: de beroepservaringsperiode is geen stage. Dat geldt ook voor de Belgische equivalent van de beroepservaringperiode (getiteld "beroepsstage”). 

Voor opdrachtnemers

Bij een opdracht aan een zzp-er gebruikt u door inwerkingtreding van de Wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelaties) de ‘modelovereenkomst | geen gezagsverhouding’. Deze modelovereenkomst is de opvolger van de VAR.
U en uw opdrachtgevers kunnen deze overeenkomst gebruiken om een contract af te sluiten. De opdrachtgever hoeft dan geen loonheffingen in te houden en te betalen, zolang er volgens de overeenkomst gewerkt wordt.
Onderstaande modelovereenkomst is door SFA opgesteld en door de Belastingdienst beoordeeld en goedgekeurd onder nr. 9061621517 op 03 juni 2016. De modelovereenkomst is voorzien van markering van verplichte tekstdelen en een uitgebreide toelichting door de Belastingdienst.

SFA heeft zich ingespannen om in overleg met de Belastingdienst te komen tot een ‘modelovereenkomst | geen gezagsverhouding’ die voldoet aan de vereisten van de wet DBA én die aansluit op de manier van werken door zelfstandig professionals in architectenbureaus.
Mogelijk zijn er bij de toepassing in de praktijk nog onduidelijkheden of vragen. We verzoeken u om in dat geval met ons contact op te nemen, bij voorkeur per e-mail: info@sfa-architecten.nl. We zullen de veel gestelde vragen en antwoorden met u delen.

Voor zzp-ers / opdrachtnemers zijn in de cao minimumtarieven opgenomen, zie hoofdstuk II.