Voor werknemers
De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) geldt en de cao is van toepassing.
Bepaalde tijd-contracten: maximaal twee jaar en/of drie contracten, met uitzondering voor de beroepservaringsperiode. In dat geval is langere tijd een contract bepaalde tijd mogelijk, lees en gebruik dan deze model arbeidsovereenkomst. 
De model oproepovereenkomst wordt op later moment nog aangepast.

Voor stagiaires
Alleen voor studenten en als er een overeenkomst is met een onderwijsinstelling (tripartite overeenkomst). De stagevergoeding voor een HBO- of WO-student is 550 Euro per maand (zie stageregeling bouw). De stageregeling is ook van toepassing op buitenlandse stagiaires.
Het volgen van de beroepservaringsperiode geldt niet als stage.

Voor opdrachtnemers

Bij een opdracht aan een zzp-er gebruikt u door inwerkingtreding van de Wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelaties) de ‘modelovereenkomst | geen gezagsverhouding’. Deze modelovereenkomst is de opvolger van de VAR.
U en uw opdrachtgevers kunnen deze overeenkomst gebruiken om een contract af te sluiten. De opdrachtgever hoeft dan geen loonheffingen in te houden en te betalen, zolang er volgens de overeenkomst gewerkt wordt.
Onderstaande modelovereenkomst is door SFA opgesteld en door de Belastingdienst beoordeeld en goedgekeurd onder nr. 9061621517 op 03 juni 2016. De modelovereenkomst is voorzien van markering van verplichte tekstdelen en een uitgebreide toelichting door de Belastingdienst.

SFA heeft zich ingespannen om in overleg met de Belastingdienst te komen tot een ‘modelovereenkomst | geen gezagsverhouding’ die voldoet aan de vereisten van de wet DBA én die aansluit op de manier van werken door zelfstandig professionals in architectenbureaus. Mogelijk zijn er bij de toepassing in de praktijk nog onduidelijkheden of vragen. We verzoeken u om in dat geval met ons contact op te nemen, e-mail naar info@sfa-architecten.nl.

Voor een overeenkomst voor de duur van een project tussen architectenbureau en opdrachtnemer/zzp-er kunt u ook de onderstaande modelovereenkomst gebruiken: