Algemene verplichtingen voor werkgevers

Wat zijn de verplichtingen bij het aannemen van personeel? En uit welke onderdelen bestaat een een arbeidscontract?
U vindt hierover informatie bij:

 

Voor werkgevers in de architectenbranche

Specifiek voor architectenbureaus geldt:

 

NVP Sollicitatiecode

De NVP sollicitatiecode (NL/EN) bevat basisregels die arbeidsorganisaties (bedrijven en instellingen die arbeidsrelaties aangaan) en sollicitanten naar het oordeel van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP)in acht behoren te nemen bij de werving en selectie ter vervulling van vacatures. Het doel van de code is een norm te bieden voor een transparante en eerlijke werving en selectieprocedure.