HET SECTORPLAN IS AFGEROND!  GEEN AANVRAAG MEER MOGELIJK.

Om de entree van jonge beroepsbeoefenaren beter, efficiënter en sneller te laten verlopen heeft de branche in samenwerking met de overheid de beroepservaringperiode in het leven geroepen. Er zijn twee routes die een deelnemer kan volgen: het geïntegreerd programma of via de zelfstandige route. Informatie over de beroepservaringperiode vindt u op de themasite www.beroepservaringperiode.nl van Bureau Architectenregister.

Er is subsidie mogelijk voor de volgende kosten voor de beroepservaringperiode, voor een werkende in de architectuurbranche:
1. het geïntegreerd programma dat een deelnemer kan volgen via de Stichting PEP;
2. losse modules die een deelnemer aan de zelfstandige route volgt, gericht op het behalen van een of meer eindtermen van de beroepservaringperiode;
3. de adviesgesprekken met de commissie beroepservaringperiode die een deelnemer aan de zelfstandige route heeft bij Bureau Architectenregister.

Het geïntegreerd programma wordt alleen aangeboden door de PEP, Professional Experience Programme. Informatie vindt u op: www.pepnl.eu. Een volledig programma telt vier semesters. Deelnemers vanaf semester september 2015 kunnen een verzoek tot subsidie indienen, subsidieverstrekking geldt voor de semesters die afgerond zijn vóór de einddatum van het sectorplan op 18 mei 2017.

Losse modules voor de zelfstandige modules kunnen bij diverse aanbieders worden gevolgd, bijvoorbeeld PEP, BNA academie, TU Delft, TU Eindhoven, Bouwlokaal. Alleen door Bureau Architectenregister erkende BEP-modules komen voor subsidie in aanmerking. Zie het portaal bij ArchiNed

Het indienen van een subsidieverzoek gebeurt achteraf. Doe dat bij voorkeur direct na afloop. 
De complete aanvraag moet uiterlijk 1 juni zijn ingediend! 
Op het aanvraagformulier en de toelichting wordt aangegeven welke gegevens nodig zijn.

De netto subsidie voor deelnemers aan het geïntegreerd programma bedraagt maximaal 45% van de kosten van een semester met een maximum van 445 Euro. Het is mogelijk voor meerdere semesters subsidie aan te vragen.
De netto subsidie voor deelnemers die de zelfstandige route volgen bedraagt maximaal 45% van de kosten tot een maximum van 125 Euro subsidie per dagdeel. Het is voor deelnemers mogelijk voor meerdere modules subsidie aan te vragen.
Ook voor de adviesgesprekken met de commissie beroepservaringsperiode geldt max 45% subsidie.

NB: indien er sprake is van loondienst gaat de subsidieverstrekker uit van betaling kosten door werkgever. Alleen de werkgever komt in aanmerking voor subsidie en kan dit aanvragen.

Programmasemesters of losse modules & adviesgesprekken (start-, tussen of eindgesprek), die zijn gestart na 31 augustus 2015 en afgerond voor 18 mei 2017 komen in aanmerking voor subsidie.