Aanbevolen verlichtingssterkten

Soort ruimte, taak of activiteit

Verlichtingssterkte in lux

Kantoren

300-500

Receptiebalie

300

Kantines, archieven, technische ruimten

200

Bibliotheek, keuken of kassa

500

Magazijnen of toiletten

100

Trappen

150