Algemeen doel van de functiefamilie Technisch ontwerpen
Verrichten van tekenwerk voor bouwwerken / projecten alsmede bewaken van de kwaliteit hiervan.

Voorbeeld functienamen
3d-specialist, 3d-visualiser, bassistent-tekenaar / aankomend tekenaar, bouwkundig ontwerper, bouwkundig tekenaar, bouwkundige, cad-tekenaar, chef / hoofd technisch ontwerp, coördinator technisch ontwerp, projectvoorbereider, senior tekenaar / technisch ontwerper, specialistisch tekenaar / technisch ontwerper, technisch ontwerper, tekenaar / technisch ontwerper.

Zoekwijzer & Niveaubladen
Welk niveaublad komt het meest overeen met de eigen functieomschrijving?
Dat bepaalt dan voor de eigen functie het functieniveau.


Alle pdf-pagina's zijn afkomstig uit het Hanboek Functie-indeling Architectenbureaus 2011.

Hoe vindt u het bij uw functie-omschrijving passende functieniveau?

  • Check vooraf: is de functieomschrijving voor de specifieke functie vastgelegd?
  • Lees dan de samenvatting & vergelijking schaalniveaus (zoekwijzer, per functiefamilie)
  • Ga naar de in aanmerking komende niveaus. Het niveau dat het meest overeenkomend bepaalt de functie-indeling.
  • Werkgever en werknemer leggen de functie-indeling en inschaling conform cao vast.