Afspraken maken over ongewenst gedrag

Beschrijving
Een klant die uit zijn slof schiet? Een leverancier die net iets té charmant spullen komt afleveren? Een collega wiens grapjes niet voor iedereen even leuk zijn?

Er zijn veel verschillende vormen van ongewenst gedrag. Het is belangrijk om te weten of ongewenst gedrag in jullie bureau voorkomt, in welke vorm(en) en in welke mate. Niet het gemakkelijkste onderwerp om te bespreken en te meten, wel heel belangrijk!

Voor wie?
Voor wie wil weten in hoeverre ongewenst gedrag in zijn team of op zijn bureau voorkomt en wat de oorzaken en gevolgen zijn.

Normen
De werkgever moet beleid voeren om psychosociale arbeidsbelasting (waaronder ongewenst gedrag) te voorkomen of, waar dat niet mogelijk is, te beperken.
Arbeidsomstandighedenwet: Artikel 3
Arbeidsomstandighedenbesluit: Artikel 2.15

 

Tips

Voor leidinggevenden

 • Goede gedragsregels zijn kort en krachtig. Door de medewerkers bij het opstellen ervan te betrekken hoor je wat er leeft en krijgen jullie gedragsregels die er echt toe doen. Je kunt ter inspiratie van te voren gedragsregels uit andere organisaties verzamelen.
 • Maak een bewuste keuze of je ook huisregels richting klanten en bezoekers wilt opstellen en/of aan hen wilt communiceren. Een gevangenis heeft zo vaak te maken met ongewenst gedrag, dat zij de huisregels, inclusief consequenties bij niet naleven, meteen bij binnenkomst vertellen en laten ondertekenen. In een ‘klant is koning’-situatie kan dit wat raar zijn. Wie weet is het toch zinvol om samen met medewerkers huisregels op te stellen en af te spreken wat te doen als er ongewenst gedrag ontstaat.
 • Houd de gedragsregels levend, bijvoorbeeld tijdens de voorlichting in het teamoverleg. Vertel daar ook duidelijk wat de afspraken zijn als ongewenst gedrag zou voorkomen.
 • Geef zelf het goede voorbeeld. Jouw manier van leidinggeven is daarbij van grote invloed.
 • Let goed op en signaleer ook kleine vormen van ongewenst gedrag. In de test herken pesten staan veel voorbeelden van die kleine vormen. Kijk ook eens naar de maatregel omgaan met ongewenst gedrag  voor inspiratie hoe te signaleren en adequaat te handelen. Over ongewenst gedrag praten is soms heel moeilijk. Een vertrouwenspersoon kan uitkomst bieden. Grote bureaus kunnen een eigen vertrouwenspersoon aanwijzen. Kleine bureaus kunnen met externe vertrouwenspersonen afspraken maken. Iedere arbodienst heeft in ieder geval een vertrouwenspersoon. Zorg dat medewerkers weten wie de vertrouwenspersoon is.

Voor medewerkers

 • Welke afspraken zijn er in jullie bureau over ongewenst gedrag? Je kunt er naar vragen bij je leidinggevende en/of P&O-er.
 • Heeft jullie bureau (nog) geen afspraken? Zorg zelf dat je goed voorbereid bent en lees de handreikingen ongewenst gedrag. En wijs je bureau op de mogelijkheden van deze arbocatalogus.

Meer weten?
Wil je als bureau zelf gedragsregels over (on)gewenst gedrag opstellen? Kijk dan ook eens naar de checklist_gedragsprotocol van de arbocatalogus verzekeraars.

Goede gedragsregels bevatten tenminste de elementen

 • wederzijds respect,
 • oplossingsgericht en servicegericht benaderen van gesprekspartners,
 • aangeven van de grens van ongewenst gedrag en
 • hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag.

Wat levert het op?
Afspraken over de grenzen van gedrag maken duidelijk wat je van elkaar verwacht en kan ongewenst gedrag voorkomen en het omgaan ermee vergemakkelijken.