Leiding geven en ongewenst gedrag

Beschrijving
Stel, één van uw medewerkers wordt door een collega gepest, en een derde collega vertelt u erover. Of u ziet hoe een bezoeker of klant één van uw medewerkers uitscheldt. Dan is het natuurlijk heel belangrijk dat u doortastend optreedt.

In ruimere zin is uw stijl van leidinggeven ook belangrijk. Relevant is het onderscheid tussen taakgericht leiding geven (sturen, plannen, organiseren en controleren) en mensgericht leiding geven (luisteren, coachen, adviseren, grenzen stellen en ondersteunen). Door evenwichtig gebruik te maken van taakgericht én mensgericht leidinggeven zullen medewerkers eerder geneigd zijn om moeilijkheden met u te bespreken. Door coachend leiding te geven kun u de vaardigheden van medewerkers bewust ontwikkelen en sommige incidenten zelfs voorkomen. Bij situationeel leiderschap stemt u uw stijl van leidinggeven af op de situatie en het ontwikkelingsniveau van uw medewerkers. Het ontwikkelen van uw stijl van leidinggeven heeft niet alleen rond ongewenst gedrag positieve effecten. U kunt er ook de resultaten van het werk positief mee beïnvloeden.

Voor wie?
Vooral voor wie leiding geeft.

Normen
De werkgever moet beleid voeren om psychosociale arbeidsbelasting (waaronder ongewenst gedrag en werkdruk) te voorkomen of, waar dat niet mogelijk is, te beperken. Arbowet artikel 3.2Arbobesluit artikel 2.15.

Tips

Voor leidinggevenden

  • In de handreikingen leest u wat u als leidinggevende bij verschillende vormen van ongewenst gedrag kunt doen.
  • Wilt u uw stijl van leidinggeven ontwikkelen? Denk eens aan leiderschapsmodellen als situationeel leidinggeven, mens-taakgericht leiderschap, coachend leidinggeven en democratisch leiderschap.
  • Lukt het u om goed te schakelen tussen taakgericht en mensgericht leiderschap? Door de checklist leiderschap in te vullen – of door uw medewerkers in te laten vullen – komt u te weten waar u u in zou kunnen ontwikkelen.
  • Komt er een medewerker naar u toe die last heeft van ongewenst gedrag, kijk dan ook naar de maatregel omgaan met ongewenst gedrag.

Voor medewerkers:

  • Heeft u een prettige leidinggevende die naar u luistert, en die u kunt vertrouwen? Fijn! Heeft u ongewenst gedrag meegemaakt en vindt u het niet prettig om met uw leidinggevende in gesprek te gaan? Of sterker nog, speelt uw leidinggevende een rol in het ongewenste gedrag? Ga wel ergens praten! Denk bijvoorbeeld aan P&O, een vertrouwenspersoon, de bedrijfsarts of uw huisarts.

Meer weten?

  • Er bestaan veel trainingen om uw stijl van leidinggeven te ontwikkelen.
  • Ook trainingen in communiceren voorkomen ongewenst gedrag. Hierover kunt u meer lezen in de maatregel training voor leidinggevenden.

Wat levert het op?
Goed leiderschap voorkomt een groot deel van ongewenst gedrag en beperkt de negatieve gevolgen ervan.