Leiding geven en ongewenst gedrag

Beschrijving
Stel, één van je medewerkers wordt door een collega gepest, en een derde collega vertelt je erover. Of je ziet hoe een bezoeker of klant één van je medewerkers uitscheldt. Dan is het natuurlijk heel belangrijk dat je doortastend optreedt.

In ruimere zin is de stijl van leidinggeven ook belangrijk. Relevant is het onderscheid tussen taakgericht leiding geven (sturen, plannen, organiseren en controleren) en mensgericht leiding geven (luisteren, coachen, adviseren, grenzen stellen en ondersteunen). Door evenwichtig gebruik te maken van taakgericht én mensgericht leidinggeven zullen medewerkers eerder geneigd zijn om moeilijkheden met je te bespreken. Door coachend leiding te geven kun je de vaardigheden van medewerkers bewust ontwikkelen en sommige incidenten zelfs voorkomen. Bij situationeel leiderschap stem je de stijl van leidinggeven af op de situatie en het ontwikkelingsniveau van je medewerkers. Het ontwikkelen van je stijl van leidinggeven heeft niet alleen rond ongewenst gedrag positieve effecten. Je kunt er ook de resultaten van het werk positief mee beïnvloeden.

Voor wie?
Vooral voor wie leiding geeft.

Normen
De werkgever moet beleid voeren om psychosociale arbeidsbelasting (waaronder ongewenst gedrag en werkdruk) te voorkomen of, waar dat niet mogelijk is, te beperken. Arbowet artikel 3.2Arbobesluit artikel 2.15.

Tips

Voor leidinggevenden

  • In de handreikingen lees je wat je als leidinggevende bij verschillende vormen van ongewenst gedrag kunt doen.
  • Wil je je stijl van leidinggeven ontwikkelen? Denk eens aan leiderschapsmodellen als situationeel leidinggeven, mens-taakgericht leiderschap, coachend leidinggeven en democratisch leiderschap.
  • Lukt het je om goed te schakelen tussen taakgericht en mensgericht leiderschap? Door de checklist leiderschap in te vullen – of door je medewerkers in te laten vullen – kom je te weten waar je je in zou kunnen ontwikkelen.
  • Komt er een medewerker naar je toe die last heeft van ongewenst gedrag, kijk dan ook naar de maatregel omgaan met ongewenst gedrag.

Voor medewerkers:

  • Heb je een prettige leidinggevende die naar je luistert, en die je kunt vertrouwen? Fijn! Heb je ongewenst gedrag meegemaakt en vind je het niet prettig om met je leidinggevende in gesprek te gaan? Of sterker nog, speelt je leidinggevende een rol in het ongewenste gedrag? Ga wel ergens praten! Denk bijvoorbeeld aan P&O, een vertrouwenspersoon, de bedrijfsarts of de eigen huisarts.

Meer weten?

  • Er bestaan veel trainingen om je stijl van leidinggeven te ontwikkelen.
  • Ook zijn er trainingen in communiceren voorkomen ongewenst gedrag. Hierover kun je meer lezen in de maatregel training voor leidinggevenden.

Wat levert het op?
Goed leiderschap voorkomt een groot deel van ongewenst gedrag en beperkt de negatieve gevolgen ervan.