Omgaan met ongewenst gedrag

Beschrijving
Het kan een keer gebeuren. Een woede-aanval door een collega, gestalkt worden door een klant…. . Ongewenst gedrag is niet altijd te voorkomen.
Door u goed voor te bereiden en te bedenken wat u in wat voor situatie zou doen, kunt u in een dergelijke situatie rustiger handelen. Wellicht lukt het u daarmee om het incident klein te houden en de gevolgen te beperken.

Voor wie?
Voor iedereen die wil voorkomen dat ongewenst gedrag uit de hand loopt.

Normen
De werkgever moet beleid voeren om psychosociale arbeidsbelasting (waaronder ongewenst gedrag) te voorkomen of, waar dat niet mogelijk is, te beperken. Arbowet artikel 3.2Arbobesluit artikel 2.15.
Elke medewerker mag bij ernstig en onmiddellijk gevaar voor zijn eigen veiligheid zijn werk onderbreken en daardoor niet benadeeld worden door de werkgever. Arbowet artikel 29. Ook een werknemer die geconfronteerd wordt met een ernstige vorm van seksuele intimidatie en agressie en geweld heeft het recht het werk te onderbreken.

Tips

Voor medewerkers

  • Ga eens na met wat voor ongewenst gedrag u te maken zou kunnen krijgen. Wat zou u dan het beste kunnen doen? Wellicht brengen de handreikingen ongewenst gedrag voor medewerkers u op ideeën.
  • Heeft u het gevoel dat u in een situatie zit die uit de hand gaat lopen? Roep meteen hulp in of loop naar een collega. Voor u het weet zit u in een situatie waarin dat niet meer kan.
  • Sla alarm en doe wat u kan om het ongewenste gedrag tot een goed einde te brengen.
  • Meld het incident na afloop, liefst aan uw leidinggevende, en als u dat niet durft aan een vertrouwenspersoon of huisarts.

Voor leidinggevenden

  • Elkaar zien en elkaar horen. Als dat binnen uw bureau kan kunnen medewerkers alarm slaan en elkaar te hulp schieten. Voorkom dus zo veel mogelijk dat medewerkers op een afgelegen plek hun werk doen.
  • U kunt een incident niet altijd voorkomen. U kunt het wel erkennen, herkennen en adequaat reageren. En dan gaat u er zo goed als mogelijk is mee om. In de handreikingen voor leidinggevenden leest u hoe u dat het beste kan doen.
  • Registreer het incident en handel het correct af. Neem gepaste actie richting de dader. Van het aanspreken op gedrag tot en met het doen van aangifte.

Meer weten?

Wat levert het op?
Zo goed mogelijk met een incident omgaan en daarmee ernstige gevolgen zo veel mogelijk voorkomen.