Niet prettig omgaan met elkaar

Prettig samenwerken en steun van collega’s helpt om een hoge werkdruk aan te kunnen. Maar soms raken medewerkers door de werkdruk sneller geïrriteerd en halen ze deadlines niet. Als de werkdruk langer aanhoudt, kan dit zelfs in de cultuur verankerd raken en wordt het gewoon dat mensen zaken te laat inleveren, afspraken niet nakomen en elkaar kortaf te woord staan. Heeft de werkdruk bij jullie ook effect op de samenwerking?
Kijk eens bij de volgende oplossingen.