Beleid werkdruk (niet) op orde

Het is belangrijk en vanuit de Arbowet verplicht om als bedrijf je beleid rond werkdruk op orde te hebben. Werkdruk waar mogelijk te voorkomen, en waar nodig aan te pakken. Signalen van werkdruk herkennen, risico’s inventariseren, onderzoeken, oplossingen bedenken, uitvoeren en evalueren. Zo kunnen medewerkers gezond hun werk doen en goed presteren.

De oplossingen die je ondersteunen om je werkdrukbeleid op orde te krijgen zie je hieronder. Afhankelijk van waar de werkdruk vandaan komt kun je vervolgens alle andere oplossingen uit deze arbocatalogus gebruiken.

Je kunt je werkdrukbeleid vormgeven met: