Taakverdeling in evenwicht brengen

Beschrijving
Bij een goede taakverdeling heeft u het net zo ‘druk’ als uw collega’s. Ook bij het verdelen van moeilijke en makkelijke taken is gekeken naar een goede verdeling. Een gelijkmatige taakverdeling verlaagt zo over de breedte de werkdruk.

Voor wie?
Voor iedereen die in een team werkt.

Normen
De werkgever moet beleid voeren om de psychosociale arbeidsbelasting (waaronder werkdruk) te voorkomen of, waar dat niet mogelijk is, te beperken.
Arbowet artikel 3.2Arbobesluit artikel 2.15
De leidinggevende zorgt voor een goede verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden in zijn team, waarbij rekening wordt gehouden met de bekwaamheden van de werknemers. Tevens vermijdt (en als dat niet mogelijk is beperkt) hij waar mogelijk monotone arbeid.
Arbowet artikel 3.1 d en artikel 3.3

Tips
Medewerker:

  • Als u vindt dat de taakverdeling in uw team kan verbeteren, breng het dan naar voren in het werkoverleg of een functioneringsgesprek .
  • Als u nieuwe taken krijgt, waar u naar uw idee extra training of hulp voor nodig heeft, geef dat dan aan uw leidinggevende aan.

Leidinggevende:

  • Wilt u weten wat er mogelijk is op dit gebied? Maak dan eens samen met uw medewerkers een overzicht van de taken die hiervoor in aanmerking komen. En bekijk vervolgens welke taken u kunt herverdelen. Vaak komen taken in aanmerking die niet expliciet in de functie zitten, maar zo gegroeid zijn, zoals: het maken van afspraken, uitbesteden van drukwerk of maquettes en overleg met leveranciers.
  • Vraag eerst eens naar suggesties van de medewerkers zelf en kijk daarna wat uw eigen ideeën zijn. Dat vergroot de betrokkenheid en het draagvlak voor verandering enorm.
  • Medewerkers hebben verschillen in kennis, kunde, belastbaarheid en ambitie. In hoeverre kunt u hier als leidinggevende rekening mee houden bij de taakverdeling? En wat voor invloed heeft dat op de motivatie van uw medewerkers?

Meer weten?
Soms helpt het door goed te kijken wie er bij welke vergadering aanwezig is. Kijk ook eens bij effectiever en efficiënter vergaderen.
Het kan ook helpen de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan te passen.

Wat levert het op?
Bij medewerkers die te veel en/of te moeilijke taken hadden kan de werkdruk fors afnemen. En medewerkers die te weinig en/of makkelijk werk hadden kunnen meer gemotiveerd en uitgedaagd worden. Kortom de balans in het team gaat vooruit.