Functionerings- en
beoordelingsgesprekken

Beschrijving
In veel bureaus vinden functionerings- of beoordelingsgesprekken plaats op vaste momenten in het jaar. Vaak een goede gelegenheid om eens rustig te bespreken in hoeverre medewerkers zo goed en efficiënt mogelijk functioneren en om afspraken te maken voor de nabije toekomst.
Door werkdruk als vast punt op de agenda te zetten houdt u de vinger aan de pols bij uw medewerkers.

Voor wie? 
Voor leidinggevenden die op de hoogte willen zijn en blijven van hoe medewerkers de werkdruk ervaren en ermee omgaan.

Normen
De werkgever moet beleid voeren om de psychosociale arbeidsbelasting (waaronder werkdruk) te voorkomen of, waar dat niet mogelijk is, te beperken.
Arbowet artikel 3.2Arbobesluit artikel 2.15

Tips
Medewerker:
Heeft u binnenkort een functionerings- of beoordelingsgesprek met uw leidinggevende? En wilt u iets over de werkdruk zeggen? Probeer ter voorbereiding even afstand van uw werk te nemen en na te gaan hoe het nu echt met uw werkdruk is gesteld. Hiermee voorkomt u dat u het alleen over ‘de laatste twee weken’ hebt. Zo komt u ook tot oplossingen die niet alleen de komende twee weken, maar de gehele komende periode helpen.

Leidinggevende:
Bespreek in het jaarlijkse functionerings- of beoordelingsgesprek de arbeidsomstandigheden van de werknemer, waar onder de werkplekinrichting. Leg wederzijdse afspraken hierover vast.
Mogelijke vragen rond werkdruk in het (functionerings)gesprek zijn:

  • Wanneer heb je het de afgelopen periode het drukst gehad?
  • Wat vind je moeilijk in je werk? Waar verveel je je wel eens bij?
  • Hoe ervaar je de deadlines/piekdrukte?
  • Op welke wijze ga je met je werkdruk om?
  • Op welke wijze ontspan je tijdens de drukke periodes?
  • Hoe vaak neem je je werk mee naar huis? Lig je wel eens wakker van je werk?

Zo signaleert u tijdig of medewerkers op een gezonde manier met werkdruk omgaan, zonder van werkdruk een probleem te maken als het dat niet is.

  • Gebruik het (functionerings)gesprek ook om na te gaan hoe het met eerder gemaakte afspraken rond werkdruk is gegaan.
  • Benoem en bespreek signalen van ongezonde werkdruk bij medewerkers direct. Signalen zijn te belangrijk om te laten wachten tot het volgende (functionerings)gesprek.

Meer weten?


Wat levert het op?

Functionerings- en beoordelingsgesprekken bieden een goede kans om te signaleren of het medewerkers lukt om gezond met hun werkdruk om te gaan. De gesprekken zijn dus sterk preventief. De gesprekken kunnen bijdragen aan een goede relatie tussen leidinggevende en medewerker en het plezier in het werk. Dit levert gemotiveerde medewerkers op die minder verzuimen en hun werkdruk goed kunnen managen.