Omgaan met piekbelasting

Beschrijving
Jullie staan vlak voor de oplevering van een project en dan wordt er een belangrijke fout in de tekeningen ontdekt, of komt er een acute vraag op u af. Als de piekbelasting te hoog oploopt leidt dat tot ongezonde werkdruk. Het ontstaat door verstoringen en onverwachte schommelingen in het werk of de bezetting. Door te ontdekken wat de oorzaken zijn van die verstoringen kunt u gerichte maatregelen nemen.
En als piekbelasting onvermijdelijk is kunt u je gerichte maatregelen nemen om onverwachte zaken toch goed op te vangen.

Voor wie?
Voor alle medewerkers en teams die te maken hebben met piekbelasting in het werk.

Normen De werkgever moet beleid voeren om de psychosociale arbeidsbelasting (waaronder werkdruk) te voorkomen of, waar dat niet mogelijk is, te beperken.
Arbowet artikel 3.2Arbobesluit artikel 2.15

Tips:
Onderstaande tips kunnen helpen om de omgang met onverwachte zaken en spoedkwesties te verbeteren.

Tip om verstoringen te verminderen:

  • Bekijk in het team hoeveel tijd er per dag gemiddeld wordt besteed aan onverwachte zaken en verstoringen. Analyseer met elkaar hoe dat komt en wat daaraan te doen is. Vooral op het gebied van voorbereiding, planning en inzet van extra werknemers liggen vaak verbetermogelijkheden.

Tips als piekbelasting toch voorkomt:

  • Kijk met elkaar naar de individuele mogelijkheden voor tijdelijk overwerk en het invoeren van flexibele begin- en eindtijden. Onverwacht werk kan dan beter worden opgevangen. Houd er rekening mee dat er ook werknemers zijn die werk- en privézaken zodanig combineren dat hun mogelijkheden om flexibel te werken en over te werken beperkt zijn.
  • Piekbelasting in vakantietijd is te voorkomen door het maken van een goede vakantieplanning.
  • Stel gezamenlijk prioriteiten. Bekijk welke werkzaamheden uit- of afgesteld kunnen worden zodat de piekbelasting beheersbaar wordt.
  • Sommige werknemers kunnen moeilijk omgaan met piekbelasting, waardoor mogelijk ook verzuim kan optreden. In die gevallen kan coaching door een ervaren collega en/of een gerichte training een zinvolle bijdrage leveren.
  • Plan uw agenda nooit helemaal vol, zodat u ruimte houdt voor onverwachte zaken.

Meer weten?

  • Ga eens in het werkoverleg na of een troubleshooter werkt in jullie situatie.
  • Piekbelasting is beter te hanteren als medewerkers veel regelmogelijkheden hebben. Kijk eens bij de maatregel regelmogelijkheden vergroten.

Wat levert het op?
Door verstoringen te verminderen en ze beter op te vangen verminderd ongezonde werkdruk, wordt de productiviteit verhoogd en het werkplezier vergroot.