Individuele training omgaan met werkdruk

Beschrijving
Merkt u dat u rond werkdruk steeds in dezelfde valkuilen trapt? Wilt u leren hoe u vriendelijk maar beslist nee kunt zeggen? En juist onder stress prioriteiten kunt stellen?
Er zijn veel trainingen mogelijk om anders met werkdruk te leren omgaan. Denk bijvoorbeeld aan trainingen rond assertiviteit, communicatie, timemanagement, een RET-training rond probleemoplossende vaardigheden, ontspanningsoefeningen of meditatie. Als u kiest wat in uw situatie het beste past, kunt u er veel profijt van hebben.

Voor wie? 
Voor medewerkers die specifieke vaardigheden willen leren om beter met hun werkdruk om te kunnen gaan. Past het best bij medewerkers die last hebben van werkdruk en stresssignalen.

Normen
De werkgever moet beleid voeren om de psychosociale arbeidsbelasting (waaronder werkdruk) te voorkomen of, waar dat niet mogelijk is, te beperken.
Arbowet artikel 3.2Arbobesluit artikel 2.15

Tips
Medewerker:

  • Ga in gesprek met uw leidinggevende of met iemand van P&O en zoek uit welke training het beste bij u past. Ga ook na in hoeverre uw werkgever de (gedeeltelijke) kosten kan en wil betalen en in hoeverre u de training binnen werktijd kan volgen.
  • Oefen uw nieuwe vaardigheden regelmatig en kijk nog eens terug naar wat u tijdens de training leerde. Zo zorgt u ervoor dat u maximaal profijt van de training hebt.

Leidinggevende:
Bied de medewerker na het volgen van de training voldoende ruimte om de nieuwe vaardigheden toe te passen. Breng de nieuwe vaardigheden regelmatig onder de aandacht. Herhalen is nou eenmaal heel belangrijk om iets te leren.

Meer weten?

  • Vraag aan uw P&O-adviseur, arbodienst of zorgverzekeraar eens of zij u bepaalde trainingen en aanbieders kunnen aanbevelen.
  • Wilt u alvast aan de slag, nog voor u aan een training begint? Kijk eens of een van de volgende boeken u inspireren. ‘Ik kan denken en voelen wat ik wil’ (René Diekstra), het ‘Werkboek Mindfulness’ (Thomas Roberts) of ‘5 sterrenaanpak voor gezonde werkdruk” (Huub Pennock e.a.).
  • U kunt ook alvast een online training nee-zeggen volgen. Op dezelfde site van Leren.nl vindt u ook een online cursus ‘Assertiviteit’ en ‘Beter omgaan met je baas’.
  • Is er trainingsbehoefte op het gebied van communicatie, kijk dan ook eens naar de maatregel communicatie en samenwerking verbeteren.

Wat levert het op?
Uit onderzoek blijkt dat trainingen als ‘Preventief instrument voor iedereen’ minder effect hebben dan cursussen die specifiek voor medewerkers met een hoog stressrisico worden ingezet. Trainingen waarin intensief geoefend wordt met praktijksituaties hebben meer effect dan trainingen waarin ‘gepraat wordt over’. Oefening baart kunst.
Deze trainingen kosten uiteraard tijd en geld. Als de trainingen enkele weken verzuim voorkomen zijn de kosten er echter snel uit.