Communicatie en samenwerking verbeteren

Beschrijving
Samenwerken…met verschillende mensen, met verschillende verwachtingen, verschillende communicatiestijlen, onder hoge tijdsdruk…het kan best lastig zijn! Zeker als je elkaar nodig hebt om een product te maken en als je daarbij afhankelijk bent van elkaar en elkaars planning.
In een ideale situatie begrijpen medewerkers en leidinggevende elkaar en vullen ze elkaar aan in hun diversiteit. Verwachtingen zijn duidelijk en teleurstellingen worden voorkomen. Medewerkers vragen elkaar zo nodig om hulp en zijn bereid om werk van elkaar over te nemen.
Is de samenwerking niet optimaal? Bespreek het eens open met elkaar. Of overweeg een workshop of training.

Voor wie? Kan voor teams en hele bedrijven worden ingezet. Past goed in situaties waar samenwerken belangrijk is en beter kan.

Normen De werkgever moet beleid voeren om de psychosociale arbeidsbelasting (waaronder werkdruk) te voorkomen of, waar dat niet mogelijk is, te beperken.
Arbowet artikel 3.2Arbobesluit artikel 2.15

Tips
Medewerker:

  • Ga eens na welke communicatievaardigheden bij u sterk ontwikkeld zijn en wat u wilt leren beter te doen. Denk maar aan: luisteren, vragen stellen, feedback geven, feedback ontvangen en non-verbale signalen opvangen.
  • Weet welke bijdrage u graag aan de samenwerking levert. Door te weten wanneer u in uw element bent kunt u uw eigen krachten verder versterken. Staat u het liefst op de voorgrond of werkt u liever achter de schermen? Gaat u op zoek naar nieuwe ideeën of bedenkt u ze liever zelf? Luistert ue graag of zorgt u dat de andere teamleden aan het woord komen?
  • Veel communicatie en samenwerking gaat via de mail. Kijk eens naar de Zeven tips voor beter communiceren via e-mail.

Leidinggevende:

  • Hoe beter u uw medewerkers kent, hoe makkelijker u hen als team kunt laten samenwerken. Ga bijvoorbeeld eens na welke teamrollen uw medewerkers graag hanteren.
  • Organiseer eens een creatieve brainstormsessie om op een luchtige en efficiënte manier tot een stuk of drie verbeterpunten te komen.
  • Conflicten zijn funest voor een goede samenwerking. Laat ze daarom nooit voortwoekeren.

Meer weten?

Wat levert het op?
Bij een prettige samenwerking en duidelijke communicatie ervaren medewerkers minder werkdruk. De productiviteit neemt toe, teleurstellingen nemen af en het vermogen elkaar te stimuleren wordt groter.