Regelmogelijkheden vergroten

Beschrijving
Door regelmogelijkheden heeft u de kans om uw werk zelf in te delen en problemen op te lossen. Als u meer regelmogelijkheden heeft is de kans minder groot dat werkdruk ongezond wordt. U kunt dan zelf namelijk bepalen wat u eerst doet, op welke manier u uw werk aanpakt, waar u het doet en wanneer u werkt. Hier zijn uiteraard grenzen aan door het werk wat u doet en de regels op het bureau.

Voor wie?
Alle medewerkers

Normen
De werkgever moet beleid voeren om de psychosociale arbeidsbelasting (waaronder werkdruk) te voorkomen of, waar dat niet mogelijk is, te beperken.
Arbowet artikel 3.2Arbobesluit artikel 2.15
De inrichting van de arbeidsplaatsen, de werkmethoden, de bij het werk gebruikte arbeidsmiddelen en de arbeidsinhoud worden, zoveel als redelijkerwijs kan worden gevergd, aangepast aan de persoonlijke eigenschappen van werknemers. Arbowet artikel 3.1.c

Tips
‘Mogen regelen’ en ‘kunnen regelen’ horen met elkaar in balans te zijn. Zowel te weinig regelmogelijkheden (u mag niets) als te veel (u moet alles maar zelf uitzoeken) verhogen de werkdruk.

Medewerker:
Kijk eens welke mogelijkheden u heeft om uw werk zelf te regelen. Zet ze eens op een rij en als het niet duidelijk is wat er wel en niet mag vraag het uw leidinggevende. Gebruik een functioneringsgesprek om met uw leidinggevende te overleggen of de regelmogelijkheden aangepast kunnen worden.
Waar kunt u aan denken?

  • De volgorde waarin u uw werk doet (wissel makkelijke en moeilijke taken met elkaar af; stel niet eindeloos uit waar u tegenop ziet);
  • De mogelijkheid om (tijdens de file of een hele dag) thuis te werken; vooral als u geconcentreerd werk heeft dat niet gebonden is aan hulpmiddelen op het bureau gaat dat vaak sneller thuis;
  • Het moment waarop u pauze kunt nemen en de vakantie- of vrije dagen die u op wilt nemen. Zie ook de maatregel vakantieplanning verbeteren;
  • De hulp die u in kunt roepen als u even iets niet (meer) weet.

Leidinggevende:

  • Geef werknemers waar mogelijk en waar ze dat kunnen zo veel mogelijk regelmogelijkheden. Dit vermindert de kans dat werkdruk ongezond wordt enorm. Spreek zo nodig een proefperiode af, zodat je beiden kan zien hoe het gaat;
  • Regelmogelijkheden motiveren medewerkers en maakt ze zelfstandiger. Hierdoor hoef je als leidinggevende minder bij te sturen en te controleren;
  • Geef bij het vergroten van de regelmogelijkheden duidelijk aan wanneer u van het gebruik ervan op de hoogte wilt zijn (bijv. vraag aan medewerker of hij in de agenda wil zetten als hij vóór en tijdens de file thuis aan het werk is).

Meer weten?
Regelmogelijkheden zijn vooral nodig als er plotseling piekbelasting in het werk is. Dat kan u wellicht ook overkomen. Kijk maar eens bij de maatregel omgaan met piekbelasting.

Wat levert het op?
Als de werkdruk hoog is zorgen goede regelmogelijkheden ervoor dat de werkdruk niet leidt tot stress.