Medewerkers beter kwalificeren

Beschrijving
Weet u hoe u uw werk het beste kunt doen in zo min mogelijk tijd? Hoe meer ervaring u heeft hoe beter dat gaat. Maar een opleiding, leren van anderen of coaching kan ook goed helpen.

Voor wie?
Voor alle medewerkers die hun werk beter willen doen.

Normen
De werkgever moet beleid voeren om de psychosociale arbeidsbelasting (waaronder werkdruk) te voorkomen of, waar dat niet mogelijk is, te beperken.
Arbowet artikel 3.2, Arbobesluit artikel 2.15
Volgens artikel 30 van de CAO 2015-2017 worden studiekosten van de werknemer volledig vergoed indien deze studie noodzakelijk is voor het uitoefenen van de functie of te verwachten functie.

Tips
Medewerker:

  • Stel uzelf eens de vraag: wat heb ik aan kennis en vaardigheden nodig om mijn werk (nog) beter te kunnen doen.
  • En stel deze vraag ook eens aan een collega of uw leidinggevende. Wat vinden zij dat u nodig hebt?

Leidinggevende:

  • Bespreek eens met uw medewerker wat hij echt nodig heeft om (nog) beter te kunnen functioneren. Opleiden kan daarbij op vakinhoudelijk gebied, maar ook op het gebied van algemene vaardigheden of communiceren.

Meer weten?

  • Op internet staat een gratis on-line training over professionele vaardigheden.
  • Vooral onervaren en nieuwe medewerkers kunnen door coaching van een ervaren collega of hun leidinggevende zich beter kwalificeren.
  • Ook intervisie tussen medewerkers onderling kan een zinvolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van medewerkers.

Wat levert het op?
Goed gekwalificeerde medewerkers zijn productiever. Voor het bereiken van die kwalificatie is wel opleiding, training en begeleiding nodig.