Werkdruk

Druk, druk, druk: we proberen allemaal zoveel mogelijk te doen, privé en op ons werk.
Werkdruk hoeft op zich niet erg te zijn, maar als u er te veel van heeft, kunt u problemen krijgen. Bij werkdruk raakt u de balans tussen de eisen uit uw werk (belasting) en wat u aankunt (belastbaarheid) kwijt; dit is vooral een risico.  Door werkdruk kunt u werkstress ontwikkelen: vervelende lichamelijke, psychische en/of sociale gevolgen zoals vermoeidheid, hoge bloeddruk, gespannenheid en slaapproblemen. En als dat lang duurt kan dat leiden tot een burnout.

Bij de eisen in het werk, uw belasting, kunt u denken aan hoe veel werk u te doen heeft (de kwantiteit), hoe goed u uw werk moet doen (de kwaliteit) en hoe snel u uw werk moet doen (de tijd). De werkdruk kan vooral een probleem worden in combinatie met beperkte regelmogelijkheden en een gebrek aan steun van collega’s en leidinggevenden die nodig is om aan de eisen uit het werk te voldoen.  En uiteraard als u geen invloed heeft op de oorzaken ervan en als uw onbalans een lange tijd aanhoudt. Ook andere factoren, zoals de werksfeer, werkomgeving,  planning en taakverdeling, kunnen bij werkdruk een rol spelen. Uw belastbaarheid is onder andere afhankelijk van uw kennis, ervaring en levensfase. De belastbaarheid en de ervaren belasting verschilt tussen personen, waardoor werkdruk een subjectief begrip is en er geen officiële normen zijn over wanneer werkdruk ‘te hoog’ is.

Medewerkers uit architectenbureaus ervaren werkdruk als ze zeggen :

  • ‘er is aan het eind van de dag meer werk is dan toen ik de dag begon’.
  • ‘als ik de hele tijd in een hogere versnelling aan het werken ben’.
  • ‘als ik ’s nachts wakker word en in bed begin te organiseren’.
  • ‘als er veel te veel werk is, ik steeds op iedereen moet wachten, m’n werk niet gewaardeerd wordt en de sfeer erdoor verzuurt’.
  • ‘als ik niet meer aan m’n eigen werk toekom en m’n hoofd vol met oude rommel zit’.

De werkdruk bij architectenbureaus is vaak hoog en soms ongezond hoog. Dat komt onder meer door deadlines (voor de opleveringsdatum moet een project wel af) en door storingen (collega’s en externe partijen die hun werk te laat aanleveren, plotselinge ontwikkelingen die nog snel verwerkt moeten worden etc.). Ook het perfectionisme en de toewijding van veel medewerkers speelt bij werkdruk een rol. Voor architectenbureaus ligt er dus een belangrijke uitdaging om de werkdruk niet té hoog te laten worden en deze zo gezond te houden!

In de Arbowet staat dat de werkgever beleid moet voeren om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen of, als dat niet mogelijk is, te beperken.
Psychosociale arbeidsbelasting bestaat uit de factoren:

  • werkdruk
  • pesten
  • seksuele intimidatieagressie en geweld
  • discriminatie

Deze factoren kunnen tot stress leiden.
Beleid voeren komt er in de praktijk op neer dat u als bedrijf risico’s moet inventariseren en beoordelen (door het uitvoeren van een RI&E) en op basis daarvan maatregelen moet opnemen in het daarbij behorende Plan van Aanpak. Houd goed bij welke maatregelen u tegen werkdruk heeft genomen en beoordeel regelmatig of de maatregel effectief is en blijft. Geef uw medewerkers ook voorlichting en onderricht over werkdruk en de maatregelen en begeleid medewerkers met ongezonde werkdruk en/of werkstress. Tot slot bent u verplicht preventief beleid te ontwikkelen.
Over dat preventieve beleid zegt de overheid dat er geen kant-en-klaar recept voor het voorkomen van werkdruk en werkstress bestaat. Bedrijven moeten dus zelf kiezen op welke manier zij de werkdruk bij hen gezond willen houden. De oplossingen in deze catalogus kunnen u daarbij goed helpen.

Op een factsheet van het ministerie van SZW staat overzichtelijk hoe het staat met de psychosociale arbeidsbelasting in Nederland.

Ga naar de maatregelen over werkdruk.