Werkplekken

Beschrijving

 • Bestaande situatie
  Als je met de rug tegen het bureau aan gaat staan, op de plek van je stoel, kun je dan met de hand de muur aanraken? Ja? Dan staat het bureau te krap opgesteld. Voldoende ruimte op en rond de werkplek is belangrijk om prettig te kunnen werken. En vanaf je bureau de uitgang snel kunnen bereiken is ook belangrijk bij calamiteiten. Met behulp van de rekensheet kun je nagaan of de indeling van de ruimte voldoet aan de regels hierover.
 • Ontwerp
  Ruimte kost geld. En ruimte op je bureau en eromheen helpt om ruimte in het hoofd te houden voor je werk. Belangrijk dus om bewust met de ruimtes om te gaan en na te gaan hoeveel ruimte je ten minste nodig hebt als je gezonde werkplekken wilt inrichten.

Voor wie?

 • Bestaande situatie
  Voor wie wil weten hoe ruim een kantoorruimte ingedeeld hoort te worden en voor wie zijn kantoorruimtes goed wil indelen.
 • Ontwerp
  Voor wie betrokken is bij het (her)ontwerp van de kantooromgeving en /of de inrichting van werkplekken.

Normen
NEN 1824 Ergonomische eisen voor de oppervlakte van werkplekken in administratieve ruimtes en kantoren.

Tips

 Bestaande situatie

 • Bereken met behulp van de rekensheet eens of de huidige indeling voldoet aan de minimale eisen. Je kunt ook de gevolgen van aanpassingen doorrekenen.
 • Plaats apparatuur zoals printers/faxen in een aparte ruimte of schaf ze in compacte vorm aan;
 • Plaats kasten in een andere ruimte en ga na of papieren archieven nog wel nodig zijn.
 • Overweeg eens om in plaats van een bureau extra te plaatsen een bureau minder te doen. Welke bureaus staan vaak leeg? Wie werkt regelmatig vanuit huis, buiten de deur of parttime? In hoeverre zouden flexplekken handig zijn?
 • Onderzoek de mogelijkheden voor een andere indeling eens op papier, met de rekensheet of door het uit te proberen. In een bestaande situatie staat het maximale aantal personen wel snel vast. Bij verbouw heb je meer mogelijkheden. Zie ook bij ontwerp werkplekken.

Bij het indelen van de ruimte is het ook belangrijk om aan aspecten als geluid en licht te denken. Kijk bijvoorbeeld ook eens bij geluid en (dag)licht en verlichting.

Ontwerp

 • Ontwerp eerst de werkplekken en besteed daarna aandacht aan de andere aspecten van de kantooromgeving uit deze arbocatalogus.
 • Maak een overzicht van het aantal medewerkers, nu en in de toekomst, het soort werk dat ze doen en het aantal uren dat ze van de werkplek gebruik maken. Denk aan aspecten als rustig werken versus veel communiceren, benodigde bewegingsruimte aan het bureau of eromheen, functies met veel of weinig werk buiten de deur en functies in deeltijd.
 • Bereken met behulp van de rekensheet hoeveel oppervlakte je per kamer ten minste nodig heeft. De rekensheet houdt rekening met normen ten aanzien van minimale vloeroppervlaktes, minimumoppervlaktes bij het inrichten van een kantoor en minimale bewegingsruimte.
 • Gebruik bij het indelen van de ruimte deze tekening om te zorgen voor voldoende loop en beweegruimte.
 • Overweeg het creëren van flexplekken of wisselwerkplekken voor deeltijdfuncties of functies met veel activiteiten buitenshuis. Soms is het prettiger om als je werkt, een ruime werkplek te hebben, dan om een vast, maar klein bureau tot je beschikking te hebben. Zie ook wisselwerkplekken.
 • Plaats apparatuur zoals printers, faxen en kopieerapparaten in een aparte ruimte en/of schaf ze in compacte vorm aan. Ook verstandig ten aanzien van geluid en warmte die ze produceren.
  Zie ook ontwerp binnenklimaat en ontwerp geluid.
 • Plaats kasten eens in een andere, aparte ruimte. Vaak blijkt dat bij het nadenken over het gebruik van de kasten bepaalde archieven niet meer nodig zijn, bijvoorbeeld omdat er dubbele versie zijn of omdat ze inmiddels digitaal beschikbaar zijn.

Meer weten?
In NEN 1824 (niet gratis) staan de vloeroppervlakten voor kantoorwerkplekken volledig uitgewerkt.

Wat levert het op?

 • Bestaande situatie
  Voldoende ruimte om prettig te werken. Veiligheid bij calamiteiten.
 • Ontwerp
  Ruimtes handig indelen en goed benutten loont de moeite. Met voldoende ruimte kunnen medewerkers hun werk gezond en goed uitvoeren. Bovendien kunt u door bepaalde functies juist wel of juist niet bij elkaar in een ruimte te plaatsen hinderlijk geluid beperken, de flexibiliteit in uw organisatie bevorderen en samenwerking stimuleren.