Toegankelijkheid

Beschrijving

 • Bestaande situatie
  Wat voor bijzondere medewerkers en bezoekers bezoeken jullie bureau? Heeft er al eens een rolstoelgebruiker voor een te smalle deur gestaan? Een lang persoon zijn hoofd aan de deurpost gestoten?
  Bij de toegankelijkheid van jullie bureau gaat het erom wie er in het gebouw kan zijn. Toegankelijkheid is een belangrijke voorwaarde om ervoor te zorgen dat iedereen op een gelijkwaardige manier mee kan doen aan de maatschappij. Het is dus belangrijk om eens na te gaan hoe toegankelijk het bureau is en wat er te verbeteren valt.
 • Ontwerp
  Iedereen is welkom!
  Toegankelijkheid is een belangrijke voorwaarde om ervoor te zorgen dat iedereen op een gelijkwaardige manier mee kan doen aan de maatschappij. Het is dus belangrijk om bij herontwerp van de kantooromgeving eens te denken aan rolstoelgebruikers, heel lange of juist kleine mensen, blinden en andere bijzondere medewerkers en bezoekers. Hoe kun je  ervoor zorgen dat ze het kantoor goed in kunnen komen? En relevante ruimtes en kamers kunnen bereiken en gebruiken?

Voor wie?

 • Bestaande situatie
  Voor wie de toegankelijkheid van het kantoor goed wil organiseren.
 • Ontwerp
  Voor wie betrokken is bij het (her)ontwerp van de kantooromgeving.

Normen

 • Ontwerp
  Een te bouwen bouwwerk moet zo ontworpen worden dat het toegankelijk zal zijn voor rolstoelgebruikers. (Bouwbesluit afdeling 4.2).

Tips

 • Bestaande situatie
  Als één van de medewerkers rolstoelgebruiker wordt, kun je subsidie krijgen om de werkplek of uw kantoor aan te passen.
  Wil je jezelf in dat geval oriënteren wat er in jullie kantoor aangepast moet worden? Stel je eens voor hoe je zelf in een rolstoel door het kantoor zou gaan. Of beter nog, leen ergens een rolstoel (bv. bij de thuiszorg of in een ziekenhuis) en verplaats je in de werk- en toiletruimtes. Zo kun je op een originele en goede manier nagaan hoe toegankelijk het kantoor is.

  Je kunt toegankelijkheid ook ruimer opvatten. Ga bijvoorbeeld ook eens na of voor bijzondere mensen jullie bureau vindbaar en bereikbaar is, of ook zij het pand goed kunnen verlaten in geval van nood, en of jullie brochures en websites voor iedereen gemakkelijk en goed te gebruiken zijn.

 • Ontwerp

  Denk bij de toegankelijkheid aan:
  De entree (Deur voldoende breed? Bel op bereikbare hoogte? Geen of een goed overbrugbaar hoogteverschil tussen stoep en deur?);
  Drempels (Liefst geen, als nodig maximaal twee centimeter hoog);
  Hoogteverschillen (Liften of andere voorzieningen aanwezig om van de ene naar de andere verdieping te komen?)
  Toiletten (Bereikbaar? Voldoende ruimte?)

Meer weten?
Het Handboek Toegankelijkheid (2013) is een standaardwerk over toegankelijke gebouwen. Bestellen kan via bol.com.

Wat levert het op?
Toegankelijkheid voor bijzondere medewerkers en bezoekers. En dus op gelijkwaardige wijze deelnemen aan de maatschappij, prettig werken en prettig zaken doen.