Omgaan met ongewenst gedrag

Beschrijving
Het kan een keer gebeuren. Een woede-aanval door een collega, gestalkt worden door een klant….. Ongewenst gedrag is niet altijd te voorkomen.
Door je goed voor te bereiden en te bedenken wat je in wat voor situatie zou doen, kun je in een dergelijke situatie rustiger handelen. Wellicht lukt het je daarmee om het incident klein te houden en de gevolgen te beperken.

Voor wie?
Voor iedereen die wil voorkomen dat ongewenst gedrag uit de hand loopt.

Normen
De werkgever moet beleid voeren om psychosociale arbeidsbelasting (waaronder ongewenst gedrag) te voorkomen of, waar dat niet mogelijk is, te beperken. Arbowet artikel 3.2Arbobesluit artikel 2.15.
Elke medewerker mag bij ernstig en onmiddellijk gevaar voor zijn eigen veiligheid zijn werk onderbreken en daardoor niet benadeeld worden door de werkgever. Ook een werknemer die geconfronteerd wordt met een ernstige vorm van seksuele intimidatie en agressie en geweld heeft het recht het werk te onderbreken. Arbowet artikel 29.

Tips

Voor medewerkers

  • Ga eens na met wat voor ongewenst gedrag je te maken zou kunnen krijgen. Wat zou je dan het beste kunnen doen? Wellicht brengen de handreikingen ongewenst gedrag voor medewerkers je op ideeën.
  • Heb je het gevoel dat je in een situatie zit die uit de hand gaat lopen? Roep meteen hulp in of loop naar een collega. Voor je het weet zit je in een situatie waarin dat niet meer kan.
  • Sla alarm en doe wat je kan om het ongewenste gedrag tot een goed einde te brengen.
  • Meld het incident na afloop, liefst aan je leidinggevende, en als je dat niet durft aan een vertrouwenspersoon of huisarts.

Voor leidinggevenden

  • Elkaar zien en elkaar horen. Als dat binnen jullie bureau kan kunnen medewerkers alarm slaan en elkaar te hulp schieten. Voorkom dus zo veel mogelijk dat medewerkers op een afgelegen plek hun werk doen.
  • Je kunt een incident niet altijd voorkomen, je kunt het wel erkennen, herkennen en adequaat reageren. En dan ga je er zo goed als mogelijk is mee om. In de handreikingen voor leidinggevenden lees je hoe je dat het beste kan doen.
  • Registreer het incident en handel het correct af. Neem gepaste actie richting de dader. Van het aanspreken op gedrag tot en met het doen van aangifte.

Wat levert het op?
Zo goed mogelijk met een incident omgaan en daarmee ernstige gevolgen zo veel mogelijk voorkomen.