Voorkom terugval na psychische klachten

Beschrijving 
Medewerkers die door stress verzuimen vallen vaak nog enkele malen uit. Alleen tot rust komen en bijtanken is niet genoeg. In kleine stappen weer aangepast werk doen is belangrijk. Werk blijkt vaak een goed medicijn. Om te zorgen dat de terugkeer geen terugval wordt, is het bovendien belangrijk om te leren van het ‘waarom’ van het verzuim.

Voor wie? 
Voor wie herhaling van verzuim vanwege psychische klachten wil voorkomen.

Normen
De werkgever moet beleid voeren om de psychosociale arbeidsbelasting (waaronder werkdruk) te voorkomen of, waar dat niet mogelijk is, te beperken.
Arbowet artikel 3.2Arbobesluit artikel 2.15

Tips
Voor medewerker:

  • Verzuimt u op dit moment? Vraag uzelf af hoe u zo goed mogelijk van uw klachten kunt herstellen en, zodra u eraan toe bent, ook hoe die klachten zijn ontstaan? Kijk daarbij verder terug, niet alleen naar ‘de laatste druppel die de emmer deed overlopen’ maar ook naar de rest van het water in die emmer!
  • Kijk naar werkzaamheden die u nog wel of geleidelijk weer kunt uitvoeren. Dit kunnen in overleg ook andere werkzaamheden zijn die u binnen het bureau of soms zelfs in een ander bedrijf tijdelijk kunt uitvoeren.
  • Verzuimt u nog niet maar heeft u ernstige klachten? Zoek hulp, bij uw leidinggevende, preventiemedewerker, P&O-adviseur, bedrijfsarts of huisarts. Hoe eerder u met uw stressklachten aan de slag gaat, hoe beter!

Voor leidinggevende:

  • Ga bij vage verzuimklachten en bij duidelijke stressoorzaken van verzuim in gesprek. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Welke signalen had de medewerker voor het verzuim? Hoe is een volgende verzuimperiode te voorkomen?
  • Ga met de medewerker na hoe deze geleidelijk weer aan de slag kan gaan met aangepaste werkzaamheden of passend ander werk. Werk is vaak een medicijn. Soms is het nodig een tijdje hiermee te wachten. Bij twijfel: vraag advies aan een bedrijfsarts.
  • Realiseer u dat iemand na een verzuimperiode vanwege psychische klachten nog langere tijd niet de oude is. En om nieuwe, gezonde gewoontes te leren is veel tijd nodig. Zet uw begeleiding na de terugkeer dus meerdere maanden door.

Meer weten?

Wat levert het op?
Dit is de meest gerichte vorm van preventie en kan in veel gevallen verzuim voorkomen of beperken en dus verzuimkosten besparen. Medewerkers die begrijpen waarom zij verzuimden zullen zich meestal ook als persoon verder ontwikkelen. Dit betekent vaak betere prestaties op het werk!