In gesprek bij signalen van stress

Beschrijving
Soms merkt u dat een ander last heeft van stress. Die ander is sneller geïrriteerd, chaotisch en de laatste tijd eigenlijk niet zichzelf. Een gesprek over de stress kan lastig zijn. Een vraag als ‘wat is er aan de hand’ wordt vaak beantwoord met ‘goed hoor’ of ‘druk, hebben we allemaal wel eens, hè?’. Maar hoe dringt u echt tot de ander door?

Voor wie?
Voor leidinggevenden of collega’s die stress bij een ander bespreekbaar willen maken.

Normen
De werkgever moet beleid voeren om de psychosociale arbeidsbelasting (waaronder werkdruk) te voorkomen of, waar dat niet mogelijk is, te beperken.
Arbowet artikel 3.2Arbobesluit artikel 2.15

Tips 
Leidinggevende of wie het gesprek start:

  • Benoem concreet wat u ziet of herkent aan signalen. Spreek uw zorg uit. Vraag dan of de medewerker deze herkent.
  • Soms maakt een medewerker fouten door stress. Benoem dat het u in dit gesprek niet gaat om een oordeel te geven over het werk van de medewerker.
  • Vraag waar de stress vandaan komt, wat de belangrijkste oorzaak is. Bedenk samen wat mogelijke oplossingen zijn.
  • Vermoedt u dat een medewerker richting burn-out gaat, wijs hem dan op de mogelijkheid hiernaar te kijken via 123-test (56 vragen) of een uitgebreidere serie testen op psychischegezondheid.nl.

Degene met signalen van stress:

  • Ga bij uzelf na of u de signalen herkent en of er iets aan de hand is. Heeft u ernstige klachten? Zoek hulp bij uw leidinggevende, collega, huisarts of bedrijfsarts. Hoe eerder u met uw klachten aan de gang gaat, hoe beter.
  • Wees open over wat u bezighoudt. Vaak kan uw hart luchten al helpen.
  • Last van piekeren? Bekijk de [tips] om deze energievreter te verminderen.
  • Vermoedt u dat u richting burn-out gaat, doe dan de 123-test (56 vragen) of een uitgebreidere serie testen op psychischegezondheid.nl.
  • Concrete tips als u te veel stress ervaart.

Meer weten?
Download de gespreksdriehoek en handleiding voor een gesprek over stress.
Wilt u als medewerker dit gesprek eerst oefenen? Kijk eens bij gespreksimulatie.

Wat levert het op? 
Hoe eerder u met medewerkers met stresssignalen in gesprek gaat, hoe meer kans u heeft om verzuim te voorkomen. Vermoeidheid, slaapklachten en andere signalen van stress blijken uit onderzoek vooraf te gaan aan verzuimen vanwege stress. Preventie kan bij signalen dus zeker de moeite waard zijn.