Meten van ongewenst gedrag

Beschrijving
Een klant die uit zijn slof schiet? Een leverancier die net iets té charmant spullen komt afleveren? Een collega wiens grapjes niet voor iedereen even leuk zijn? Er zijn veel verschillende vormen van ongewenst gedrag. Het is belangrijk om te weten of ongewenst gedrag in uw bureau voorkomt, in welke vorm(en) en in welke mate. Niet het gemakkelijkste onderwerp om te bespreken en te meten, wel heel belangrijk!

Voor wie?
Voor wie wil weten in hoeverre ongewenst gedrag in zijn team of op zijn bureau voorkomt en wat de oorzaken en gevolgen zijn.

Normen
De werkgever moet beleid voeren om psychosociale arbeidsbelasting (waaronder ongewenst gedrag) te voorkomen of, waar dat niet mogelijk is, te beperken. Arbowet artikel 3.2Arbobesluit artikel 2.15.
De werkgever beoordeelt de risico’s van ongewenst gedrag in de risico-inventarisatie en evaluatie, en neemt op basis daarvan maatregelen. Arbowet artikel 5 Risico-inventarisatie en -evaluatie.

Tips

Voor leidinggevenden

  • ‘Ik hoor er nooit iets over dus het zal wel meevallen’. Helaas, zo gemakkelijk gaat het niet. Soms denken medewerkers dat ze overal tegen moeten kunnen of dat het hun eigen schuld is. Regelmatige aandacht voor ongewenst gedrag is een goede start van goed beleid.
  • Leg met de RI&E van de architecten vast in hoeverre ongewenst gedrag een risico in uw bureau vormt en welke aanpak u erop inzet.
  • Stimuleer medewerkers om incidenten te melden en registreer deze meldingen. Een goed registratieformulier helpt om een incident goed af te handelen: de vragen helpen u om overal aan te denken. Door de registratieformulieren te verzamelen kunt u over een langere periode de incidenten bijhouden en nagaan hoe u in de toekomst incidenten kunt voorkomen.
  • Bespreek in het werkoverleg welke grenzen er rond gedrag zijn, vraag of medewerkers iets meegemaakt hebben de afgelopen periode en geef aan wat medewerkers kunnen doen bij bepaald ongewenst gedrag. Zie ook voorlichting ongewenst gedrag.
  • Vermoedt u dat een medewerker iets dwars zit? Wellicht ongewenst gedrag? Voor een goed gesprek vindt u ook tips bij de maatregel in gesprek bij signalen van stress.

Voor medewerkers

  • Heeft u last van ongewenst gedrag? Meld het! Bij voorkeur bij uw leidinggevende, zo nodig bij de vertrouwenspersoon of huisarts. U kunt het registratieformulier voor uzelf invullen zodat u alles goed onthoudt en op een rij krijgt.
  • 1 op de 13 Nederlanders heeft te maken met pesten op het werk. Wat voor collega ben jij? Herken jij pesten op het werk? Download de Wegwijzer pesten.
  • Merkt u dat ongewenst gedrag pittige gevolgen voor u heeft? Kijk eens of u richting burn-out gaat op 123 test (56 vragen)  of een uitgebreidere serie testen op psychischegezondheid.nl/  en ga in gesprek met uw bedrijfsarts of huisarts.
  • Ziet u dat een collega ongewenst gedrag ondergaat? Neem actie, liefst samen met andere ‘toekijkers’, uw leidinggevende en/of de betreffende collega.

Meer weten?

Wat levert het op?
Meten van ongewenst gedrag is weten welke risico’s er zijn. Een goede start voor goed beleid en een goede aanpak van ongewenst gedrag.