Waarom een Risico Inventarisatie?

De overheid vindt gezond en veilig werken zo belangrijk dat alle bedrijven verplicht zijn een RI&E uit te voeren. Met de RI&E inventariseert u alle risico’s binnen uw bedrijf. Met behulp van het Plan van Aanpak, dat met het invullen van de inventarisatie wordt opgebouwd, kunt u de risico’s aanpakken. Het aanvullen en uitwerken van het Plan van Aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E.

Met de branchespecifieke RI&E:

  • voldoet u aan de wettelijke verplichtingen voortkomend uit de Arbowet;
  • krijgt u inzicht in de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf en kunt u risico's voor zijn;
  • krijgt u een overzicht van de eventuele risico’s die u moet aanpakken aan de hand van het plan van aanpak;
  • bespaart u kosten door zelf de RI&E uit te voeren.

Wanneer moet u een RI&E uitvoeren?
Het spreekt voor zich dat, wanneer u dit instrument goed gebruikt, u het actueel moet houden. Ook dit is verplicht.
"Actueel houden" betekent dat u een eenmaal gemaakte RI&E moet aanpassen wanneer er op uw bureau wijzigingen plaatsvinden.
Voorbeelden van wijzigingen zijn:

  • gewijzigde werkmethoden (bijvoorbeeld nieuwe taken of nieuwe software);
  • gewijzigde werkomstandigheden (bijvoorbeeld bij een verhuizing of verbouwing, een nieuw ventilatiesysteem, nieuw meubilair of een nieuwe inrichting);
  • gewijzigde organisatiestructuur (bijvoorbeeld naar aanleiding van een reorganisatie of fusie).

Bij wijzigingen hoeft u de RI&E alleen op die onderdelen die gewijzigd zijn, te actualiseren.
NB: het Plan van Aanpak dient jaarlijks te worden geëvalueerd.

 

Wie voert de RI&E uit?

Wie voert de RI&E uit?
Doorgaans voert een P&O-er, preventiemedewerker of arbocoördinator de RI&E uit. In kleine of middelgrote bedrijven kan de werkgever zelf of de arboverantwoordelijke de uitvoering op zich nemen. In elk geval iemand die goed op de hoogte is van het arbobeleid en de afspraken die binnen het bedrijf over arbeidsomstandigheden zijn gemaakt.